Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan beregnes formuesgrunnlaget på Investeringskonto Zero?

Formuesgrunnlaget beregnet ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse. Det vil si at man ser på aksjeandel på Investeringskontoen 01.01.2020 for året 2020. 

Verdsettelsesrabatten på aksjer og aksjefond er 35 % ved formuesberegningen. 

OBS! Bankinnskudd/kontanter holdes utenfor beregningen av aksjeandel. Det innebærer at dersom du for eksempel har 10 % aksjer og 90 % bankinnskudd ved årsskiftet, blir aksjeandelen satt til 100%. Har du 100% kontanter vil du få 0 % aksjeandel. 

 

 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake