Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Slik fungerer verdipapirbelåning på Aksjesparekonto

Belåning på en aksjesparekonto fungerer stort sett likt som på en Aksje- og fondskonto, men på grunn av at kontoene har ulike skatteregler, må du være klar over følgende:

På en aksjesparekonto kan du gjøre uttak av tidligere innsatt beløp uten skattemessig realisasjon. Når du benytter deg av belåning på en aksjesparekonto, vil kreditten det handles for på aksjesparekontoen regnes som et innskudd. Når du foretar et salg av belånte verdipapirer på aksjesparekontoen, reguleres kreditten automatisk. Regulering av kreditten regnes som et uttak fra kontoen, men vil jo motregnes mot innskuddet. Har du imidlertid foretatt andre uttak i samme periode, vil den automatiske overføringen til kredittkontoen kunne medføre en skattemessig realisasjon.

Dersom du bruker belåningsverdien til å handle, benyttes kreditten og rente vil påløpe. Kreditten kan reguleres ved å selge instrumenter på Aksjesparekontoen, motta utbytte, eller gjøre innskudd. Renter belastes Aksjesparekontoen månedlig.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake