Gå til hovedinnhold
Bank ID gjennomfører driftsendringer 21.-26.oktober og vil være utilgjengelig og ustabil i perioder. Følg status på BankID på bankid.no/status.

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er forskjell på egen pensjonskonto aktiv og egen pensjonskonto passiv?

EPK aktiv og EPK passiv utgjør tilsammen din pensjonskonto hos Nordnet. Når du flytter din aktive innskuddspensjonsavtale (med månedlige innbetalinger fra arbeidsgiver) til Nordnet vil både denne avtalen samt eventuelle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere bli flyttet til din pensjonskonto hos Nordnet. Førstnevnte vil bli flyttet til EPK aktiv, mens dine pensjonskapitalbevis vil bli flyttet til EPK passiv. Det er to hovedgrunner til at vi og andre aktører har måttet gjøre det på denne måten.

1. Når du mottar standard kompensasjon fra din arbeidsgiver overføres det beløpet sammen med det månedlige innskuddet inn på EPK aktiv.

2. Alle aktører som tilbyr egen pensjonskonto vil måtte ta vare på historikk knyttet til tidligere arbeidsgivere/saldo og dette vil inngå i EPK passiv.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake