Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Får jeg skatteutsettelse på pengene jeg sparer på en IPS?

Ja, du kan spare opp til 15 000 kroner i året og få utsatt skatt på opp til 3 300 kroner (22 prosent i 2021) året etter. IPS-pengene er fritatt for formuesskatt og det er ingen skatt på avkastningen underveis.

Både aksje- og rentegevinster blir skattlagt med skattesatsen for alminnelig inntekt (p.t. 22 prosent). Til gjengjeld får du ikke skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond i IPS. Vi rapporterer alt til skattemyndighetene for deg.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake