Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Mini Futures - Hvordan fungerer stop loss-nivået?

Hver Mini Future har en innebygd beskyttelse, en såkalt stop loss. Hvis kursen på det underliggende når eller passerer stop loss-nivået, forfaller Mini Futuren, og det regnes ut en restverdi.

Hvis kursen på underliggende når eller passerer stop loss-nivået, vil utstederen avvikle posisjonen av underliggende og regne ut en restverdi. Restverdiens størrelse kan variere og er avhengig av hvilket nivå utstederen klarer å selge eller kjøpe underliggende til. I verste fall settes restverdien til null. Du kan aldri tape mer enn beløpet du har investert.

På siden over knockede produkter kan du se hvilke produkter som har nådd stop loss-nivået.

For mer informasjon se produktsiden til Nordnet Markets.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake