Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvor kan jeg finne Superfondene?

Superfondene har byttet navn. Bakgrunnen for endringen er at vi av regulatoriske årsaker ikke lengre kan benytte ordet «super» i navnet. Foruten navneendringen er fondet som før. Forvaltningsavgiften er 0 % og fondene følger samme indeks som tidligere. Les mer om fondene

 

Nye navn på fondene:

 

  • Nordnet Superfondet Norge heter nå Nordnet Indeksfond Norge
  • Nordnet Superfonden Sverige heter nå Nordnet Indexfond Sverige
  • Nordnet Superfonden Danmark heter nå Nordnet Indeksfond Danmark
  • Nordnet Superrahasto Suomi heter nå Nordnet Indeksirahasto Suomi

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake