Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan avslutter jeg en konto tilhørende et dødsbo?

Hvis en kunde har en aksje- og fondskonto, aksjesparekonto og/eller sparekonto og har gått bort, tilhører beholdningen dødsboet og arvinger.

Når skifteattesten er klar, skal du/dere som har ansvar over skiftet, eller har fullmakt, avslutte kontoen(e) hos Nordnet og flytte gjenværende beholdning slik du/dere ønsker.

Følg instruksjonene i det digitale skjemaet. Dette må du/dere gjøre:

  • Opplyse om hvem som er arvinger
  • Legge ved skifteattest og eventuelt testamente eller fullmakter
  • Angi hvordan gjenværende beholdning (verdipapirer og/eller kontanter) skal fordeles
  • Signere skjemaet med BankID

Dersom arvinger har konto hos Nordnet, kan skifteattest, eventuelt testamente eller andre fullmakter, sendes via meldingstjenesten. Kontoutdrag vil da kunne sendes i retur på meldingstjenesten for raskere behandling.
Se informasjon nedenfor hvis du/dere mangler BankID. 

 

Slik avsluttes en konto dersom noen av arvingene eller bobestyrer mangler BankID:

Opprett en fullmakt til den som er bobestyrer eller arvinger som har BankID. Legg ved denne fullmakten og ID-kopier på resterende arvinger og legg ved disse i skjemaet for arvinger.

Hvis samtlige arvinger eller bostyrer mangler BankID, vennligst send inn dette til oss i posten:

  • Bekreftet kopi av skifteattest
  • Bekreftet kopi av legitimasjon av alle arvinger i henhold til skifteattesten
  • Avslutningsskjema
  • Eventuelle fullmakter

Dokumentene skal sendes i original til: Nordnet, Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake