Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Generalforsamling

Aksjer du eier på en Investeringskonto Zero eies formelt av Nordnet. Du har derfor ikke stemmerett på generalforsamlinger. Vi deltar ikke på generalforsamlinger eller utøver aksjonærrollen.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake