Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Informasjon om valutarisiko

Ved handel med verdipapirer notert i utenlandsk valuta er du som investor utsatt for valutarisiko. Dette betyr at din investering ikke kun påvirkes av utviklingen i verdipapiret, men også av hvordan underliggende valuta utvikler seg mot den norske kronen. En sterkere krone innebærer at din plassering minker i verdi, mens en svakere krone innebærer at du tjener motsvarende.

Med valutakonto kan du selv bestemme hvordan du ønsker å være eksponert mot valutarisiko. Når du kjøper et verdipapir notert i noen av de følgende valutaer: USD, CAD, DKK, SEK eller EUR kommer handelsbeløpet å bli debitert fra respektive valutakonto. Din saldo havner da i minus og du kan selv velge å veksle denne summen til NOK og på den måten eksponere deg for valutarisiko. Velger du ikke å veksle vil valutakontoen ha en negativ saldo som du betaler utlånsrente for men du unngår valutarisikoen. Når du selger posisjonen din kommer den negative valutasaldoen å gjøres opp mot pengene du får inn i forbindelse med salget. Du kan deretter veksle inn den fortjeneste eller tap du har på investeringen.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake