Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Viktig å vite om valutakontoer

  • Likviddager kan medføre at rente debiteres om du selger norske verdipapirer og kjøper utenlandske verdipapirer og veksler før likviddag.
  • Ulike markeder har ulikt antall likviddager.
  • Du kan minke valutarisikoen ved ikke å veksle etter kjøp av verdipapir i utenlandsk valuta. Les mer under punktet Valutarisiko.
  • Du kan maksimalt veksle et beløp som motsvarer fem ganger kontoverdien din.
  • En negativ saldo i en valuta medfører at den valutakontoen debiteres utlånsrente.
  • Kontoen i NOK kan ikke avsluttes.

Mer informasjon finnes i Allmenne bestemmelser for Aksje- og fondskonto avsnitt C og D som du finner på nordnet.no/blanketter.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake