Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Amerikanske OTC-aksjer

Amerikanske OTC-aksjer (over the counter) er unoterte aksjer som handles på annen måte enn via en organisert handelsplass eller børs som for eksempel NYSE, AMEX eller Nasdaq. Selskap som handles på OTC trenger ikke å oppfylle de samme kravene som børsnoterte selskaper eller rapportere til den amerikanske Finansinspeksjonen (SEC).

Normalt er grunnen til at en aksje handels på OTC at selskapet ikke kan eller vil imøtekomme de kravene som stilles for å få sin aksje listet på en børs.

Handel i OTC-aksjer skjer direkte mellom banker over telefon eller via elektroniske nettverk. I dag finnes det to elektroniske lister: OTC Markets, også kjent som 'Pink Sheets' og OTC Bulletin Board der kurser på disse aksjene noteres. Av de to står kun OTC Bulletin Board under tilsyn av den amerikanske Finansinspeksjonen (SEC).

Siden det stilles veldig få krav til de aksjer som handles på OTC er handel i disse normalt forbundet med høy risiko. På grunn av dette er det ekstra viktig å innhente all tilgjengelig informasjon angående et OTC-notert selskap før man legger inn ordre.

Amerikanske OTC-aksjer kan kun handels på en Aksje- og fondskonto og gjennom meglerbordet på telefon + 47 23 33 30 21. Det er også nødvendig at du gjennomfører kunnskapstesten "Unoterte og ikke elektroniske handlede verdipapir". Kunnskapstesten finner du under "Mine sider" - "Min profil og innstillinger" og "Kunnskapstest". 

Mer informasjon om hvordan handel med amerikanske OTC-aksjer fungerer finner du på www.otcmarkets.com

lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
og www.otcbb.com
lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake