Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvem rapporterer gevinst og tap til myndighetene?

Gevinst eller tap ved salg av andeler i verdipapirfond vil normalt være forhåndsutfylt i skattemeldingen, siden verdipapirsentralen, kontofører eller forvaltningsselskapet har gitt opplysninger til skattemyndighetene. Men du må selv kontrollere opplysningene opp imot de realisasjonsoppgavene som du har fått fra VPS/forvaltningsselskapet. Har du solgt en andel i et utenlandsk selskap som ikke har innrapportert opplysningene, må du selv rapportere dette i aksjeskjema RF-1059.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake