Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvilke verdipapirer omfattes av aksjonærmodellen?

I tillegg til både norske og utenlandske aksjer, omfattes også andeler i aksjefond, grunnfondsbevis i sparebanker, andel i samvirkeforetak, andel i gjensidige forsikringsselskap, kredittforeninger og selveiende finansieringsforetak av aksjonærmodellen.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake