Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er aksjonærmodellen?

Regelsettet som omfatter beskatning av utbytte og gevinster på aksjer for personlige aksjonærer/andelshavere betegnes som ”aksjonærmodellen”.

Aksjonærmodellen medfører at utbytte og gevinster etter fratrekk for et skjermingsfradrag er skattepliktig som alminnelig inntekt. Formålet med aksjonærmodellen er å redusere forskjellen i beskatning av kapital og arbeid ved å beskatte utbytte, utover et visst nivå, som alminnelig inntekt.
 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake