Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan beregnes skjermingsfradraget?

Skjermingsfradraget beregnes ved å multiplisere aksjens inngangsverdi (skjermingsgrunnlag) med skjermingsrenten, som skal tilsvare en risikofri markedsrente.

Skjermingsrenten fastsettes hvert år av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret, og publiseres på hjemmesidene til Skatteetaten. Skjermingsrenten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig 3-måneders rente på statskasseveksler, og beregnes etter skatt..

Sjekk skjermingsrenten her!

lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Les blogginnlegg om skjermingsfradrag her

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake