Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan beskattes aksjeutbytte?

Eier du aksjer og mottar utbytte vil dette som hovedregel være skattepliktig inntekt. Hvilke aksjer du eier – og hvordan du eier dem – har imidlertid mye å si på hvilken skatt på utbytte du skal betale her i Norge.

For personlige aksjonærer (fysiske personer) inngår skattepliktig del av aksjeutbytte i alminnelig inntekt. Eierinntekter (som for eksempel utbytte) oppjusteres med en faktor, som for 2019 og 2020 er på 1,44. Det vil si at et utbytte på 100 kroner justeres opp til 144 kroner, som så skattlegges med sats på 22 prosent. Men faktorens orden er likegyldig, dermed snakker vi om at det er en annen skattesats på eierinntekter. 

For 2020 er den reelle skattesatsen på aksjegevinster og aksjeutbytte 31,68 prosent (22 prosent * 1,44).

Skjermingsfradraget begrenser skatt på utbytte. Det er den som er eier av aksjen ved årsskifte som får godskrevet skjermingsfradrag, som enkelt sagt er kostprisen på aksjen (tillagt eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år) multiplisert med en skjermingsrente.

Eier du aksjer på en aksjesparekonto eller en investeringskonto betaler du ikke løpende skatt på utbytte. Skatten blir utsatt til du tar ut pengene fra kontoen.

Les mer om skatt på utbytte her.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake