Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Kapitalforsikring med Investeringsvalg (Unit Link)

En Kapitalforsikring med investeringsvalg kalles gjerne for Unit Link. Betegnelsen Unit Link henspeiler på hvem som utfører forvaltningen av kapitalen i forsikringen, og hvem har som risikoen for denne forvaltningen. Ved en forsikringsavtale med Unit Link er det kunden selv (forsikringstaker) som forvalter sin kapital, og det er kunden som bærer risikoen for investeringene.

I Nordnet Investeringskonto Zero er det knyttet til en dødsfallsforsikring på 1 prosent. Det er dette forsikringselementet som gjør at Nordnet kan tilby deg skattefordeler. Skulle den som forsikringen er knyttet til dø, vil alle pengene som står på kontoen pluss 1 prosent bli utbetalt til den eller de som er begunstiget på avtalen. Står det 100 000 på avtalen når et dødsfall inntreffer, vil 101 000 bli utbetalt.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake