Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Valutaveksling i Investeringskonto Zero IPA og IPS

Investeringskonto Zero, IPS eller IPA har ikke valutakontoer. Vekslingen skjer alltid automatisk til en valutaspread på 0,5 % mellom kjøp og salgskurs.

Med en spread på 0,5% får du 0,25% under spotkursen på respektive valuta først ved kjøp og dermed ved salg.

Eksempel:

En ordre på 100 000 kr vil gjøre at du sitter med en beholdning tilsvarende 99 750 norske kroner etter den automatiske vekslingen. Veksler du frem og tilbake vil du sitte igjen med 99 500 kr.

Handler du mye i utlandet bør du vurdere å bruke en Aksje- og fondskonto med aktive valutakontoer til dette da spreaden ved mange vekslinger frem og tilbake kan bli relativt stor.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake