Customer service

Aksjeutbytte

Hvis du har mottatt utbytte skal det betales skatt for den delen av utbyttet du har mottatt utover skjermingsfradraget.

Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eid pr 31.12. i inntektsåret, og viser hvor stort utbytte som kan mottas skattefritt.

Dersom utbyttet er høyere enn skjermingsfradraget på de aktuelle aksjene, vil det overskytende bli beskattet. Dersom utbyttet er lavere enn skjermingsfradraget det enkelte år, kan resterende skjermingsfradrag fremføres på denne aksjen. Dette gjøres ved at kostprisen økes med det ubenyttede skjermingsfradraget og danner et nytt skjermingsgrunnlag det påfølgende år. Skjermingsfradrag mellom ulike aksjer/aksjeerverv kan ikke samordnes.

Har du solgt aksjene i løpet av året, vil du ikke ha krav på skjermingsfradrag ved beskatning av utbytte. Det er den som er eier pr 31.12 som også får tilordnet skjermingsfradraget på den aktuelle aksjen.

Kontakt oss

Kundeservice
23 33 30 23
Meglerbord
23 33 30 23 (tast 1)

Åpningstider Kundeservice

Mandag - Fredag
08:30 - 17:00

Åpningstider Meglerbordet

Mandag - Fredag
08:30 - 22:00

Handel i USA

Mandag - Fredag
15:30 - 22:00