Kjøp aksjer med høyt utbytte

Aksjeutbytte gir deg ekstra penger å investere uten å måtte selge aksjer. Det er derfor mange investerer i aksjer som deler ut høyt utbytte. Kjøp nå for å sikre deg utbyttene for 2018. Nedenfor finner du en oversikt over utbytteaksjer og frister for å få med deg utbyttet. Vil du sikre deg en del av kaken?

En strategi for å få investeringene til å vokse

Å velge aksjer basert på utbytte er en av mange strategier for å få avkastning på investeringene dine. Da er det ikke bare børsoppgang og salg som gir avkastning på sparepengene. Du kan kjøpe flere av samme aksje, noe som kan gi enda mer utbytte neste år.

Mange milliarder deles ut i 2018

Det er først og fremst de store, modne selskapene som utbetaler mye utbytte til aksjonærene sine. I følge Inquiry Financial utbetaler de 25 største selskapene på Oslo Børs 82 millarder NOK i 2018. Du finner selskapene i topplisten nedenfor.

Aksjer med høy direkteavkastning i OBX-indeksen per 22.03.2018

Aksje

Direkteavkastning*

Utbytte per aksje

X-dag


Gjensidige Forsikring

4,91 %

7,10 NOK

06.04.2018

Les mer og kjøp

Storebrand

3,77 %

2,50 NOK**

12.04.2018

Les mer og kjøp

Orkla

3,07 %

2,60 NOK

13.04.2018

Les mer og kjøp

Bakkafrost

3,31 %

13,61 NOK

16.04.2018

Les mer og kjøp

DNB

4,60 %

7,10 NOK

25.04.2018

Les mer og kjøplenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Subsea 7

4,49 %

5,00 NOK**

25.04.2018

Les mer og kjøplenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Telenor

4,62 %

4,20 NOK

03.05.2018

Les mer og kjøp

Norsk Hydro

3,72 %

1,75 NOK

08.05.2018

Les mer og kjøplenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Yara International

2,01 %

6,50 NOK

09.05.2018

Les mer og kjøplenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Statoil

3,94 %

1,89 NOK

16.05.2018

Les mer og kjøplenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

SalMar

6,25 %

19 NOK

06.06.2018

Les mer og kjøplenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

 *Direkteavkastning vil endre seg når aksjekursen endrer seg.

**Inkluderer ekstraordinært utbytte.

Listen viser et utvalg aksjer med høy direkteavkastning notert på OBX. Vi reserverer oss for eventuelle feil eller feilakige beregninger som kan forekomme. Listen er oppdatert 22.03.2018.

Forklaring av data og begrep

X-dag: for å ha rett til utbytte i år må du eie aksjene før denne datoen.

Utbyttet i tabellen baseres på hva selskapene oppga i årsregnskapet for 2017. Selskap som kjøper tilbake aksjer er ikke med i listen. Direkteavkastningen er beregnet basert på aksjekursen 27. februar 2018.

Hvordan avgjøres aksjeutbyttet og hvem får det?

Det er på generalforsamlingen at aksjonærene fastsetter utbyttet, basert på styrets forslag.

Hvis du eier aksjen samme dag som avstemmingen skjer, har du rett til utbytte. Dette kalles "ink-dag". Ink-dagen bestemmes på generalforsamlingen, og er dagen før den såkalte "x-dagen" som det ofte refereres til i børsmeldinger.

Her finner du dato for alle kommende generalforsamlinger og utbytte.

Hva er direkteavkastning?

Direkteavkastningen er et nøkkeltall du kan benytte deg av før du bestemmer deg for å investere i en aksje. Du regner ut direkteavkastningen ved å dele utbytte per aksje med aksjekursen.

Flere viktige faktorer

Det er viktig å ikke kun se på direkteavkastning når du velger aksjer. Andre faktorer som er bra å se på er for eksempel vekst, lønnsomhet og gjeldsandel.


3 steg for å maksimere utbyttet

Mange aksjesparere setter opp en egen portefølje for å maksimere utbyttet

Kjøp modne selskap med bra utbytte

Første steg er å finne aksjer som koster så lite som mulig i forhold til utbyttet. Det første du burde se på er direkteavkasningen, altså utbyttet i kroner per aksje, delt på aksjekursen. Se også på utbytteandelen. Den viser hvor stort utbyttet er i forhold til selskapets gevinst. Det kan være positivt, men vær oppmerksom på at utbytteandelen ikke virker usannsynlig høyt.

Reinvester utbyttet i nye aksjer

Utbyttet kommer i form av penger på konto. Kjøp flere av selskapets aksjer for utbyttet du får. Da kan du få mer utbytte neste år.

Tenk langsiktig – benytt rentes-rente-effekten

Sparing i aksjer passer når du har lang investeringshorisont. En av grunnene er rentes-rente-effekten som gjør at du kan få mer, desto lenger du sparer.

All informasjon på denne siden skal ansees som offentlig informasjon og skal ikke under noen omstendigheter tolkes som anbefalinger eller rådgivning angående investeringsbeslutninger. Det er leserens eget ansvar å ta risikoen forbundet med en investeringsbeslutning basert på informasjonen som oppgis på denne siden. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.