WebTV Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 22, 2019. $OSEBX #FoU

I ukens WebTV ser vi på nye forskningsresultater på kortsiktige signaler fra rektangelformasjoner. I tillegg er er vi innom S&P500, Oslo Børs, Stockholmsbörsen og Københavns Fondsbørs, samt Kid, som er en av ukens Tradingidéer.

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 27. mai

Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt eller en mer sidelengs utvikling. 

På kort sikt ligger indeksen inne i en rektangelformasjon. Et brudd ned gjennom støtten ved 858-866 poeng vil utløse et salgssignal, og da ligger neste støttenivå ved 783 poeng. Indeksen har motstand ved 894-900 poeng, og et brudd over dette nivået vil være et kjøpssignal. 

Hausseindeksene falt kraftig i første halvdel av mai, og indikerer et fall i optimismen hos investorene. Den kortsiktige og langsiktige indeksen ligger nå på henholdsvis 43 og 55 poeng. Det indikerer omtrent like mange pessimister som optimister blant investorene på Oslo Børs. 

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden gjort 71 kjøp og kun 9 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis og årsbasis er 89 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, mener eget selskap er fundamentalt billig. 

De siste ti årene har mai hatt en gjennomsnittlig oppgang på 0,9 prosent, mens juni har hatt en nedgang på 1,5 prosent og juli en oppgang på 3,3 prosent. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen. 

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder). 
Skrevet av analytiker Asbjørn Taugbøl i Investtech.

 

Ukens aksje: KID

Kid viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 41.09 kroner. Objektivet ved 43.15 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 38.00 kroner.Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer