WebTV Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 21, 2019. $OSEBX #INDEX

I ukens WebTV ser vi på S&P500, Oslo Børs, Stockholmsbörsen og Københavns Fondsbørs.

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 20. mai

Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt eller en mer sidelengs utvikling.

Kursen har reagert opp etter flere tester av støtten rundt 866 poeng. Et brudd ned vil imidlertid utløse et salgssignal, og da ligger neste støttenivå ved 783 poeng. Indeksen har motstand ved 894-900 poeng, og et brudd over dette nivået vil være et kjøpssignal.

Hausseindeksene har falt kraftig de siste to-tre ukene, og indikerer et fall i optimismen hos investorene. Den kortsiktige indeksen ligger nå på 45 poeng og indikerer en liten overvekt av pessimister blandt de kortsiktige investorene på Oslo Børs. Den langsiktige indeksen ligger på 55 poeng og indikerer en svak overvekt av optimister på lang sikt.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden gjort 65 kjøp og kun 6 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 92 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen 89 prosent, det høyeste nivået noensinne. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, mener eget selskap er fundamentalt billig.

De siste ti årene har mai hatt en gjennomsnittlig oppgang på 0,9 prosent, mens juni har hatt en nedgang på 1,5 prosent og juli en oppgang på 3,3 prosent. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder). 

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken i Investtech

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer