WebTV Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 14, 2019. $OSEBX #TOM

I ukens WebTV ser vi på Oslo Børs, S&P500 og Tomra, som gikk inn i modellporteføljen på fredag.

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 1. april

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en bred, stigende trendkanal på mellomlang sikt og videre oppgang innenfor denne indikeres.

Indeksen har motstand ved 868 og 890 poeng, mens det er støtte ved 840 poeng. Brudd på et av disse nivåene vil gi signal om videre utvikling i samme retning.

Den kortsiktige hausseindeksen ligger på 57 poeng og indikerer en overvekt av optimister på kort sikt. Den langsiktige indeksen er på 60 poeng etter å ha vært nede på 24 poeng ved nyttår. Dette indikerer at optimismen har økt, og at det nå er flere optimister enn pessimister også blant de langsiktige investorene på Oslo Børs.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden gjort 81 kjøp og kun 8 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 91 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen 89 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, mener egne selskaper er fundamentalt billige.

De siste ti årene har april hatt en gjennomsnittlig oppgang på hele 3,4 prosent, og dermed vært årets beste måned på Oslo Børs. Mai har hatt en gjennomsnittlig oppgang på 0,9 prosent. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder). 

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: Tomra Systems

Tomra Systems ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har støtte ved cirka 234 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Tomra Systems. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer