WebTV Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 12, 2019. $OSEBX #innsiderne

Rekordhøy handelsaktivitet blant innsiderne! I ukens WebTV går vi i dybden på innsiderne på Oslo Børs, hvor det for tiden er rekordhøy handelsaktivitet. Vi ser også på det tekniske bildet for S&P500, Oslo Børs, Stockholmsbörsen & Elkem, som gikk inn i den norske modellporteføljen på fredag.

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 18. mars

Hovedindeksen på Oslo Børs sluttet svakt ned fredag, men uken som helhet ga en oppgang på hele 1,9 prosent. Indeksen ligger i en bred, stigende trendkanal på mellomlang sikt og en videre oppgang innenfor denne indikeres.

Indeksen har motstand ved 900 poeng, mens det er støtte rundt 840 poeng, samt ved 784 poeng. Brudd på et av disse nivåene vil gi signal om videre utvikling i samme retning.

Den kortsiktige hausseindeksen ligger på 64 poeng og indikerer en overvekt av optimister på kort sikt. Den langsiktige indeksen er på 55 poeng etter å ha vært nede på 24 poeng ved nyttår. Dette indikerer at optimismen har økt, og at det nå er flere optimister enn pessimister også blant de langsiktige investorene på Oslo Børs.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden gjort 93 kjøp og kun 10 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 90 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen 89 prosent. Det er bare en gang tidligere, i juni-juli 2009, at kjøpsandelen har vært like høy. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, mener egne selskaper er fundamentalt billige.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget cirka fem prosent fra midten av mars og fram til begynnelsen av juni. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder). 

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: Elkem

Elkem har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledningen av en mer horisontal utvikling. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, og signaliserer dermed videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 29.00 kroner og motstand ved cirka 45.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk nøytral på mellomlang sikt.

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer