WebTV Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 3, 2019. $OSEBX #EPR

I ukens WebTV fra Investtech ser vi på S&P500, Oslo Børs, Stockhomsbørsen, Betsson og Europris.

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 14. januar

Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt ned fra en langsiktig stigende trendkanal. Det indikerer en mer sidelengs utvikling framover. Kursdiagrammet viser motstand ved 868 poeng og støtte ved 840 og 785 poeng. Brudd over 868 vil være et kjøpssignal for indeksen, mens brudd ned under 840, og spesielt 785, vil være salgssignaler.

Den kortsiktige hausseindeksen har gått fra 20 til 46 poeng de siste ukene. Det indikerer økt optimisme hos de kortsiktige investorene, men det er fremdeles en liten overvekt av pessimister. Den langsiktige indeksen er på 29 poeng etter fall fra rundt 60 poeng i begynnelsen av oktober. Dette indikerer at frykten hos investorene har økt siden i høst, og at det nå er tre pessimister for hver optimist blant de langsiktige investorene.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 111 kjøp og bare 15 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 88 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også meget høy, med 87 prosent kjøp. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget cirka syv prosent fra nyttår og fram til begynnelsen av juni. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: Europris ASA

Europris ASA har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere falltakt. Aksjen har støtte ved cirka 23.40 kroner og motstand ved cirka 30.80 kroner. Aksjen anses teknisk nøytral på mellomlang sikt.

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer