WebTV+ Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV+ uke 49, 2018. $OSEBX #GOGL

I ukens WebTV+ fra Investtech ser vi på Nasdaq, Oslo Børs, Stockhomsbørsen, Ambea og Golden Ocean Group. #GOGL

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 3. desember

Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt både den langsiktige, stigende trenden og det tidligere støttenivået ved 868 poeng. Indeksen har nå støtte ved 840 og 785 poeng, mens det ligger motstand ved 868 poeng.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger begge rundt 30 poeng etter kraftig fall siden begynnelsen av oktober. Dette indikerer at det har vært et fall i optimismen blant investorene, og at det nå er en klar overvekt av pessimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er derimot svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 131 kjøp og bare 13 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 91 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også meget høy, med 86 prosent kjøp. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget cirka fire prosent fra midten av november og ut året. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett svakt negativ på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: Golden Ocean Group

Golden Ocean Group Limited ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt ned gjennom støtten ved cirka 62.00 kroner og videre nedgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk nøytral på mellomlang sikt.

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer