WebTV+ Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV+ uke 47, 2018. $OSEBX #TOM

I ukens WebTV+ fra Investtech ser vi på Nasdaq, Oslo Børs, Stockhomsbørsen, Kungsleden og Tomra Systems. #TOM

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 19. november

Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt den stigende trenden på mellomlang sikt. Dette indikerer isolert sett en svakere stigningstakt eller en mer sidelengs utvikling. Volatiliteten og omsetningen økte under korreksjonen i oktober, og volumbalansen er negativ. Det indikerer økt frykt hos mange investorer og at usikkerheten i markedet har blitt større.

Det er motstand mellom cirka 893 og 910 poeng, mens det er støtte mellom cirka 863 og 868 poeng. Foreløpig gis ingen klare signaler om videre retning. Et brudd over 910 poeng vil indikere at optimistene er sterke og signalisere videre oppgang. Motsatt vil et brudd under 863 indikere at pessimistene har overtaket og signalisere videre nedgang.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 33 poeng, mens den langsiktige er på 31 poeng. Begge falt kraftig i oktober. Dette indikerer at det har vært et fall i optimismen blant investorene, og at det nå er en overvekt av pessimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er derimot svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 110 kjøp og bare 13 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 89 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også meget høy, med 85 prosent kjøp. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget cirka fire prosent fra midten av november og ut året. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: Tomra Systems ASA

Tomra Systems ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har støtte ved cirka 192 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer