WebTV+ Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV+ uke 43, 2018. $OSEBX #FRO

I ukens WebTV+ fra Investtech ser vi på Oslo Børs, Stockholmsbørsen og Frontline. #FRO

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 22. oktober

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorene over lang tid stadig har betalt mer for å komme seg inn i aksjer, og indikerer en videre kursoppgang. Indeksen brøt ned gjennom støtten ved 900 poeng i forrige uke. Kursfallet kom på høyt volum. Det indikerer frykt hos mange av investorene, og at usikkerheten i markedet har blitt større.

Indeksen har støtte ved 867 poeng. Brudd under 867 poeng vil utløse et salgssignal i Hovedindeksen, mens etablert notering over 900 vil være et kjøpssignal. Foreløpig er indeksen teknisk nøytral.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 35 poeng, mens den langsiktige er på 43 poeng. Begge har falt kraftig de siste to ukene. Det indikerer at det har vært et fall i optimismen blant investorene, og at det nå er en overvekt av pessimister blant de kortsiktige investorene, og så vidt også blant de langsiktige investorene.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 63 kjøp og bare 9 salg. Kjøpsandelen er dermed 88 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også høy, med 84 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt vært tilnærmet uendret i oktober og november. Deretter har desember vært en positiv måned, med 2,8 prosent gjennomsnittlig oppgang. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: Frontline

Frontline viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har støtte ved cirka 52.00 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer