WebTV+ Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV+ uke 11, 2018. $OSEBX #NRS

I ukens WebTV+ fra Investtech ser vi på Oslo Børs, Stockholmsbørsen, Semcon og Norway Royal Salmon. #NRS

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 12. mars

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. I utgangspunktet er en videre oppgang innenfor trendkanalen indikert, men den kortsiktige volumutviklingen er klart negativ, og det ligger motstand ved 823 poeng. Et brudd opp gjennom dette nivået, spesielt om volumet samtidig er økende, vil være et positivt signal. Motsatt vil et brudd ned under støtten ved 783-785 poeng være klart negativt og utløse salgssignal fra en hode-og-skuldre-formasjon.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 50 poeng og den langsiktige på 56 poeng. Dette indikerer at det er tilnærmet likevekt mellom optimister og pessimister blant investorene på Oslo Børs.

Handelsaktiviteten blant meldepliktige innsidere i selskapene notert på Oslo Børs vært høy den siste tiden. I løpet av de siste 22 handelsdagene, er det rapportert 87 handler. Kjøpsandelen er 72 prosent på månedsbasis og 79 prosent på årbasis. Med dette viser innsiderne at de har god tro på egne selskap.

De siste ti årene fram til 2017 har Oslo Børs i perioden mars til mai i snitt steget cirka 6,5 prosent. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder). En sluttkurs under 783 poeng vil gi et negativt skifte, mens et brudd opp gjennom 823 poeng vil gi et positivt skifte.

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: Norway Royal Salmon

Norway Royal Salmon ASA har brutt den fallende trenden og reagert kraftig opp. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen.Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 139 kroner. Objektivet ved 153 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 158 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer