WebTV+ Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV+ uke 3 2018. $OSEBX #DNO

I ukens WebTV+ fra Investtech ser vi på Oslo Børs, Stockholmsbørsen, Oasmia Pharmaceutical og DNO. #DNO

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 15. januar

Etter en svært god utvikling i 2017, har også 2018 begynt meget bra. Indeksen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og en videre oppgang innenfor denne indikeres. Høy RSI gir et positivt momentum som styrker indeksen på kort sikt. Det er ingen motstand over dagens nivå, og ved reaksjoner tilbake, er det støtte rundt 784 poeng på mellomlang sikt og rundt 820 poeng på kort sikt.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på henholdsvis 81 og 67 poeng. Dette indikerer at det er en stor overvekt av optimister blant investorene på Oslo Børs, spesielt blant de kortsiktige. Skulle hausseindeksen stige over 90 poeng, vil det indikere at markedet nærmest er euforisk, noe som vil være et varsel om en kommende vending ned.

I løpet av de siste 22 handelsdagene på Oslo Børs, er det rapportert 41 handler der personer som selskapene har definert som innsidere, har kjøpt eller solgt aksjer i egne selskap. Kjøpsandelen er 83 prosent på månedsbasis og 79 prosent på årsbasis. Med rundt fire kjøp per salg viser innsiderne at de har god tro på eget selskap.

De siste ti årene fram til 2017 har Oslo Børs i gjennomsnitt falt 2,2 prosent i januar, mens den fra februar til mai i snitt har steget over åtte prosent. Variasjonene fra år til år er store, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: DNO ASA

DNO ASA har brutt den fallende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere falltakt. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 9.50 kroner og motstand ved ca 12.40 kroner. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer