Gå til hovedinnhold
Nettleseren du benytter deg av, støttes ikke lenger av Nordnet. Klikk her for å se hvilke nettlesere vi støtter og anbefaler at du bruker.

WebTV Investtech uke 38 – 2022 #GJF

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV Investtech uke 38 – 2022#GJF

I ukens WebTV ser vi på Oslo Børs og Gjensidige Forsikring, som gikk inn i Investtechs norske modellportefølje. Vi er også innom S&P 500, Stockholmsbørsen og Københavns Fondsbørs.

Arkiv WebTV >>

Twitter: @espengronstad

Morgenrapport 19. september

Markedet falt kraftig fredag, og Hovedindeksen endte på 1175 poeng etter en nedgang på 2.4 prosent. Indeksen har med dette falt for fjerde dag på rad. For uken som helhet viste indeksen en nedgang på 2.7 prosent.

Selv om grafen viser en stigende trendkanal, har Hovedindeksen på Oslo Børs gått ganske sidelengs helt siden i fjor høst. Det er dannet god støtte ved 1155 poeng, mens det er motstand ved all-time high ved 1287 poeng. Et brudd over 1287-nivået, helst på høyt volum, vil utløse et kjøpssignal fra en stor rektangelformasjon på mellomlang sikt. Motsatt vil brudd under 1155 være et salgssignal fra den samme rektangelformasjonen.

Investtechs kortsiktige hausseindeks har falt tilbake de siste ukene og ligger nå på 30 poeng, mens den langsiktige hausseindeksen ligger på 36 poeng. Dette indikerer at det er en overvekt av pessimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene på børsen.

Etter en rolig periode i sommer, har aktiviteten hos innsiderne på Oslo Børs økt de siste ukene. Siste måned er det meldt 166 handler, med en kjøpsandel på 86 prosent. De aller fleste innsidere som handler, er positive på eget selskaps vegne.

Det er fortsatt en situasjon med høyere volatilitet i markedet. I situasjoner med høy volatilitet, er det større muligheter for å gjøre gode handler enn vanlig. Det er samtidig større muligheter til å bli påvirket av kortsiktig støy, og dermed få impulser til å handle, og lett å trå feil. Vi anbefaler langsiktige investorer å ‘sitte stille i båten’, la markedet ta deg litt hit og dit, men beholde eksponeringen.

Konklusjon: Oslo Børs anses nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder). Vi anbefaler langsiktige investorer å være investert i markedet hele tiden.

Skrevet av analytiker Asbjørn Taugbøl.

Ukens aksje: Gjensidige Forsikring

Gjensidige Forsikringer en av de mest stabile aksjene på Oslo Børs, og er sammen med Telenor, Orkla og DNB de eneste av de store selskapene med månedlige svingninger under ti prosent. Aksjen kan dermed bidra til å redusere risiko i en portefølje. Fra diagrammet med full historikk ser vi at Gjensidige stort sett har vært stigende hele tiden siden selskapet gikk på børs i slutten av 2010. Aksjen ligger i svakt stigende trendkanaler også på kort og mellomlang sikt. Det indikerer at kjøpsinteressen i markedet er økende, og tilsier en videre kursoppgang. Det er støtte rundt 200 kroner, like under dagens nivå. Gjensidige er positiv på innsidehandler etter til sammen seks kjøp i år, inkludert fra CEO, CFO, CIO og to styremedlemmer, på kursen nær dagens nivå. Det indikerer at aksjen er fundamentalt billig. Fond forvaltet av Investtech eier aksjer i selskapet. Analysen er upåvirket av dette.Klikk her for mer informasjon >>

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken.

Følg dine aksjer med Investtech hos Nordnet >>

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer