Gå til hovedinnhold
Nettleseren du benytter deg av, støttes ikke lenger av Nordnet. Klikk her for å se hvilke nettlesere vi støtter og anbefaler at du bruker.

WebTV Investtech uke 37 – 2022 #AKER

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV Investtech uke 37 – 2022#AKER

I ukens WebTV ser vi på Oslo Børs og Aker, som gikk inn i den norske Modellporteføljen. Vi er også innom S&P 500, Stockholmsbørsen og Københavns Fondsbørs.

Arkiv WebTV >>

Twitter: @espengronstad

Morgenrapport 12. september

Markedet var sterkt fredag, og Hovedindeksen endte på 1208 poeng etter en oppgang på 1.8 prosent. Indeksen har ikke steget mer på en dag siden 29. juli, da den var opp 2.34 prosent. Uken som helhet ga likevel en nedgang på 2.4 prosent.

Selv om grafen viser en stigende trendkanal, har Hovedindeksen på Oslo Børs gått ganske sidelengs helt siden i fjor høst. Det er dannet god støtte ved 1155 poeng, mens det er motstand ved all-time high ved 1287 poeng. Et brudd over 1287-nivået, helst på høyt volum, vil utløse et kjøpssignal fra en stor rektangelformasjon på mellomlang sikt. Motsatt vil brudd under 1155 være et salgssignal fra den samme rektangelformasjonen.

Investtechs kortsiktige hausseindeks har falt tilbake de siste par ukene og ligger nå på 28 poeng, mens den langsiktige hausseindeksen ligger på 38 poeng. Dette indikerer at det er en overvekt av pessimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene på børsen.

Etter en rolig periode i sommer, har aktiviteten hos innsiderne på Oslo Børs økt de siste ukene. Siste måned er det meldt 147 handler, med en kjøpsandel på 93 prosent. De aller fleste innsidere som handler, er positive på eget selskaps vegne.

Det er fortsatt en situasjon med høyere volatilitet i markedet. I situasjoner med høy volatilitet, er det større muligheter for å gjøre gode handler enn vanlig. Det er samtidig større muligheter til å bli påvirket av kortsiktig støy, og dermed få impulser til å handle, og lett å trå feil. Vi anbefaler langsiktige investorer å ‘sitte stille i båten’, la markedet ta deg litt hit og dit, men beholde eksponeringen.

Konklusjon: Oslo Børs anses nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder). Vi anbefaler langsiktige investorer å være investert i markedet hele tiden.

Skrevet av analytiker Asbjørn Taugbøl.

Ukens aksje: Aker

Aker har brutt den stigende trendkanalen på kort sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt.Kursen har reagert tilbake etter et brudd på en rektangelformasjon uten helt å ha nådd objektivet på 802 kroner. Etablert notering over 775 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal.Aksjen har støtte ved cirka 750 kroner og motstand ved cirka 795 kroner.Volumet har tidligere vært lavt rundt kurstopper og høyt rundt kursbunner. Dette svekker aksjen.RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen.Aksjen anses samlet sett teknisk svakt positiv på kort sikt. Fond forvaltet av Investtech eier aksjer i selskapet. Analysen er automatisk og upåvirket av dette.Klikk her for mer informasjon >>

Følg dine aksjer med Investtech hos Nordnet >>

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer