Gå til hovedinnhold

WebTV Investtech uke 37 – 2021 #INSIDERS

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV Investtech uke 37 – 2021#INSIDERS

I ukens WebTV ser vi på Oslo Børs og aksjer med innsidekjøp. Vi er også innom S&P 500, Stockholmsbørsen og Københavns Fondsbørs. Sendingen avsluttes med aksjeskolen del 9: Følg innsiderne!

Arkiv WebTV >>

Twitter: @espengronstad

Morgenrapport 13. september

Hovedindeksen beveget seg tilnærmet horisontalt fredag og sluttet på 1152 poeng (-0.1 prosent). Indeksen har med dette falt fire dager på rad. Uken som helhet ga en nedgang på 0.8 prosent. Indeksen har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. En videre oppgang indikeres, men med en svakere stigningstakt enn tidligere. Det er motstand rundt 1165 poeng. Ved ytterligere reaksjoner tilbake er det støtte ved 1132 poeng.

Investtechs kortsiktige og langsiktige hausseindekser ligger på henholdsvis 57 og 56 poeng. Begge har steget svakt de siste par månedene og indikerer at det er en liten overvekt av optimister på Oslo Børs på både kort og lang sikt.

Aktiviteten blant innsiderne på Oslo Børs har tatt seg kraftig opp etter sommerferien og Q2-rapporteringen, og den siste måneden er det meldt 146 handler. Kjøpsandelen er på 81 prosent, så mange styremedlemmer, direktører og andre innsidere signaliserer sterk tro på kursoppgang i egne selskaper.

Småselskaperhar i gjennomsnitt gjort det svakt i perioden august til oktober. Forskjellene mot de andre månedene av året er ikke større enn at det ligger innenfor statistiske usikkerhetsmarginer, men det er likevel et svakt negativt moment.

Konklusjon: Oslo Børs anses svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder). Vi anbefaler langsiktige investorer å være investert i markedet hele tiden, men nå å ha en større andel av store selskaper i porteføljen enn ellers i året.

Skrevet av analytiker Asbjørn Taugbøl

Følg dine aksjer med Investtech hos Nordnet >>

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer