Gå til hovedinnhold

WebTV Investtech uke 32 – 2021 #OSEBX

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV Investtech uke 32 – 2021#OSEBX

I ukens WebTV ser vi på det tekniske bildet av OSEBX, S&P 500, Stockholmsbørsen og Københavns Fondsbørs.

Arkiv WebTV >>

Twitter: @espengronstad

Morgenrapport 9. august

Det ble en svak nedgang i markedet fredag, og Hovedindeksen endte på 1146 poeng, noe som er en nedgang på 0.2 prosent. For uken som helhet viste indeksen en oppgang på 1 prosent.

Indeksen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, men tester gulvet i denne. En videre oppgang indikeres, og et eventuelt brudd ned vil indikere en svakere oppgangstakt enn tidligere. Det er støtte ved 1100 poeng på mellomlang sikt. Volumbalansen er negativ, noe som svekker den stigende trenden.

Investtechs hausseindekser ligger begge rundt 50 poeng, og indikerer at det er omtrent likevekt mellom optimister og pessimister både blant de langsiktige og de kortsiktige investorene på Oslo Børs.

Handelsaktiviteten blant innsiderne har avtatt i forbindelse med ferieavvikling og kvartalsrapportering. Den siste måneden er det meldt 63 innsidehandler i selskapene notert på Oslo Børs, mot et gjennomsnitt på like under 100 per måned det siste året. Kjøpsandelen var høye 92 prosent og innsiderne sender et klart signal om god tro på kursoppgang i egne selskaper.

August og september har statistisk værtto av årets fem svakeste måneder for Oslo Børs. Spesieltsmåselskaperhar gjort det svakt i denne perioden. Forskjellene mot de andre månedene av året er ikke større enn at det ligger innenfor statistiske usikkerhetsmarginer, men er likevel et svakt negativt moment.

Konklusjon: Oslo Børs anses svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder). Vi anbefaler langsiktige investorer å være investert i markedet hele tiden, men gjerne dreie porteføljen noe mot store og mindre risikofylte selskaper.

Følg dine aksjer med Investtech hos Nordnet >>

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer