Gå til hovedinnhold

WebTV Investtech uke 22 – 2021 #SNI

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV Investtech uke 22 – 2021#SNI

I ukens WebTV ser vi på Oslo Børs og Stolt-Nielsen, som ligger blant ukens Tradingidéer. Vi er også innom S&P 500, Stockholmsbørsen og Københavns Fondsbørs. Sendingen avsluttes med aksjeskolen del 6: Kjøp vinneraksjer – og hold dem!

Arkiv WebTV >>

Twitter: @espengronstad

Morgenrapport 31. mai

Det ble en positiv utvikling i markedet fredag, og Hovedindeksen endte på 1113 poeng, noe som er en oppgang på 1.3 prosent. For uken som helhet viste indeksen en oppgang på 1.4 prosent

Indeksen ligger i en stigende trendkanal på både kort, mellomlang og lang sikt. Videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner ned er det støtte rundt 1060 poeng.

Investtechs hausseindekser har gått nedover de siste månedene. Den kortsiktige hausseindeksen har imidlertid steget 7 poeng den siste uken, til 49 poeng. Det indikerer at det er omtrent like mange optimister som pessimister blant de kortsiktige investorene. Den langsiktige indeksen ligger på 60 poeng og indikerer en overvekt av optimister blant de langsiktige investorene.

Innsiderne er aktive og kjøpsandelen er klart høyere siste måned enn gjennomsnittet for det siste året. Den siste måneden er det meldt 114 innsidehandler i selskapene notert på Oslo Børs. Av disse var bare 11 salg, og kjøpsandelen blir dermed 90 prosent. Innsiderne sender med det klare signaler om god tro på kursoppgang i egne selskaper.

Tidligere sa mange “Sell in May and go away”, med referanse til at børsen ofte toppet ut i mai og utviklet seg svakt gjennom sommeren og høsten. Ifølge Investtechs analyser er det ikke statistisk grunnlag for et slikt råd. De siste ti årene har Oslo Børs falt svakt i juni, steget bra i juli, gått litt ned i august, og utviklet seg sterkt resten av året.

Konklusjon: Oslo Børs anses positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder). Vi anbefaler langsiktige investorer å være investert i markedet hele tiden.

Skrevet av analytiker Asbjørn Taugbøl

Analysekvelden 2021

Vi skal se på praktisk bruk av forskningsbaserte, kvantitative modeller, og hvordan man benytter en regelstyrt tilnærming for å oppnå best mulig avkastning. Nøkkelen er å være systematisk og nøyaktig, og basere seg på fakta istedenfor følelser. Arrangementet holdes online onsdag 16. juni kl. 16. Meld deg på her!

Ukens aksje: Stolt-Nielsen

Stolt-Nielsen har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range.Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 126 kroner.Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

Følg dine aksjer med Investtech hos Nordnet >>

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer