Wall Street : Taktisk og Teknisk Ukerapport

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Ved å registrere deg for en 30 dagers prøve så finner du flere analyser på taktiskinside.com

TEKNISK OPPSUMMERING

 

MARKED OG SENTIMENT

 • Sentimentet er fortsatt usikkerhetsfaktoren i markedet, hvilket kan tilføre en rask vending som få er forberedt på. Problemet er at det ikke er mulig å “time”. 
 • Flere av Generalene har begynt å korrigere, men foreløpig er det normale korreksjoner!
 • MEGA CAPS – Det er fortsatt teknisk styrke, men den har begynt å svekke seg litt!
 • Hausseindekser – Har svekket seg markant i forrige uke, men er fortsatt over kritiske nivåer!
 • S&P 500 likevekt indeks
 • Sentimentindikatorer – Fikk et lite “uptick” i forrige uke, men det er fortsatt svært lite med sikring/FRYKT!
 • Wall Street – Den tekniske styrken holdt seg helt stabil i forrige uke – kun marginale endringer

 

 • S&P 500 brutt opp og nye kjøpssignaler er trigget, men momentumet avtar!
 • 374 av S&P 500 selskapene har levert tall og markedet trår vannet?
 • Nasdaq konsoliderte i forrige uke.
 • Semiconductors – Bekreftet en kortsiktig dobbel-topp formasjon i forrige uke.
 • Small-Caps – Konsoliderte videre ned i forrige uke!

SEKTORER

 • Consumer Discretionary og Technology konsoliderte i forrige uke!
 • Materials – Falt tilbake i forrige uke og utvidet korreksjonen.
 • Financials – Brøt opp til tross for fallende US yields.
 • Consumer Staples og Utilities – Lavere topp for Staples og Utilities tester tidligere toppnivåer.
 • Industrials – Holder seg sterk!
 • Forsikring – Viser fortsatt en sterk tendens.

 

VALUTA / GULL / BONDS

 • TLT Bond ETF – Løftet seg i forrige uke.
 • Gull – uke chart – Nærmer seg motstand i form av to tidligere topper! – Short covering har vært på agendaen.
 • Dollar opp fra 52 ukers lav, Euro kortsiktig reversal ned fra 52 ukers topp, Yen tester toppen av trend.
 • Dollar tester viktig langsiktig støtte!
 • Fallende spread mot tyske og UK har vært negativt for dollaren – I forrige uke snudde spreaden litt opp!

RÅVARER

 • DBC råvareindeks – Korrigerte ned i forrige uke.
 • Energy – Klarte ikke holde på bruddet ut av nedtrenden og falt tilbake.
 • Kun marginal bedring i den tekniske styrken i energi.
 • Olje / Natgas / Gasoline / Heating oil – Uke trender
 • Mitt kortsiktige target for oljen på 50-50,50 er nær ved å bli tatt ut! Forventer at oljen vil toppe ut!
 • Metaller – Copper og base metaller har brutt ut, aluminium fortsetter å konsolidere.
 • Metalls & Mining selskaper – Kom ytterligere ned i forrige uke og tester utbruddspunktet.
 • STÅL – Holder seg fortsatt sterk!
 • Copper selskaper – Momentumet holder seg og ville ikke ned i forrige uke.

MARKED OG SENTIMENT

 

Sentimentet er fortsatt usikkerhetsfaktoren i markedet, hvilket kan tilføre en rask vending som få er forberedt på. Problemet er at det ikke er mulig å “time”. 

 • Grafen under viser 20-300 dagers trender til S&P 500 og markedet er fortsatt i kortsiktig, mellomlangsiktig og en langsiktig opptrend
 • Det er  intet i 20/ 50/100/200/300 dagers glidende trender som indikerer at det er forestående negative mellomlangsiktige endringer.
 • Merk at det at de glidende trendene viser fortsatt en kollektiv stigende tendens.
 • Dette ekskluderer imidlertid ikke muligheten for normale kortsiktige korreksjoner.
 • Men S&P 500 handles over de helt korte snittene, hvilket betyr at markedet ligger fortsatt i kjøp.

Flere av Generalene har begynt å korrigere, men foreløpig er det normale korreksjoner!

 

MEGA CAPS – Det er fortsatt teknisk styrke, men den har begynt å svekke seg litt!

 • Denne indikatoren vil det være meget viktig å følge fremover siden det er mega caps som har dratt markedet.
 • Momentumet viser negativ divergens mellom RSI og indeksen på den siste toppen, hvilket er et svakhetstegn.
 • Den tekniske styrken har avtatt de siste uker, og faller den under 75 vil dette kunne gi et forvarsel om forestående korreksjon.

Hausseindekser – Har svekket seg markant i forrige uke!

 • Disse indeksene viser hvor mange selskaper i en indeks som har etablert kjøpssignal som siste signal.
 • I forrige uke trendet alle indeksene nedover.
 • Det inntraff altså en forverring under overflaten som ikke syntes i indeksene.
 • Hausseindeksene er alle fortsatt over det kritiske 50 % nivået.

S&P 500 likevekt indeks – Alle selskaper i denne indeksen har lik vekt

 • Gikk i ny topp sammen med S&P 500, men jeg er ikke komfortabel med den relative utviklingen.
 • Den relative styrken til likevekt-indeksen har vært kraftig avtakende, og ifølge flere historiske tilfeller har dette vært et forvarsel om korreksjon.
 • Det at så mange selskaper ikke deltar har historisk vært negativt.

 

 Sentimentindikatorer – Fikk et lite “uptick” i forrige uke, men det er fortsatt svært lite med sikring/FRYKT!

 • Fryktindikatoren løftet seg litt i forrige uke, men befinner seg fortsatt på meget lave nivåer.
 • Nå kan ikke denne brukes som en timing-indikator, men gir kun en pekepinn på sentimentet og hvor trygge investorene er.
 • Aktørene ser nå liten grunn til å sikre seg.
 • Siden den største korreksjonen i S&P 500 i 2017 har vært på 2,8 % forventer investorer at markedet igjen vil “redde” dem slik at det ikke er behov for sikring.
 • Dette er ikke komfortabelt.
 • I forrige uke økte hedgefondene størrelsen på netto short posisjonen i VIX-futures til en ny all-time high.
 • Dette er også et klart tegn på “complacement” og at hedgefondene ikke forventer volatilitet på nedsiden.
 • Det er fra sentimentet jeg ser økt risiko og faresignaler.
 • Lavest frykt på over 20 år.

Wall Street – Den tekniske styrken holdt seg helt stabil i forrige uke – kun marginale endringer

Tabellene viser utviklingen i den tekniske styrken til selskapene i S&P 500.

 • Den tekniske styrken er representerer utviklingen til 6 forskjellige indikatorer, hvorav 60 % vekt tillegges langsiktige indikatorer, 30 % vekt mellomlangsiktige og kun 10 % kortsiktige.
 • Det betyr at det er de mer langsiktige trendene som tillegges mest vekt.
 • Det som er interessant er at selskaper med en score på over 75 (som faller inn under kategorien sterke aksjer) også gjenspeiler dette ved å vise et meget bra teknisk bilde.
 • En score på under 40 har ett svakt teknisk bilde.
 • I forrige uke var det marginale endringer. 
 • Når 43 % av S&P 500 selskapene faktisk trender ned samtidig som indeksen går i nye all-time-high noteringer viser dette at oppgangen er konsentrert om et mindre antall selskaper.
 • Dette er intuitivt negativt, men jeg har ikke statistikk jeg kan sammenligne med fra tidligere toppnivåer.

S&P 500 brutt opp og nye kjøpssignaler er trigget, men momentumet avtar! 

 • S&P 500 SPDR (SPY) har brutt opp fra sin fjerde konsolideringsformasjon og gikk i ny all-time-high i forrige uke.
 • Første støtte er mellom 242,50 og 240.
 • Faller den under 239 etableres det salgssignaler hvor det vil trigges en korreksjon ned mot 200 dagers glidende snitt.
 • Viser tegn til fortsatt lavere momentum.

374 av S&P 500 selskapene har levert tall og markedet trår vannet?

 • Hva betyr dette?
 • Se på sluttkursen til de siste 13 dagene i resultatsesongen- det er svært lite med volatilitet.
 • Når markedet ikke går på tall – hva skal da løfte markedet?

 

Nasdaq konsoliderte i forrige uke.

 • Nasdaq befinner seg på et kritisk punkt.
 • Det er økende sannsynlighet for at markedet skal stoppe omkring dagens nivåer.
 • Det er klassisk teknisk og det at momentumet ser ut til å avta er negativt.
 • Hvis ikke markedet klarer å bryte videre opp får vi 2 lavere topper i momentum RSI siden mars.
 • Dette er negativ divergens og betyr at momentumet er langt lavere nå enn på de foregående toppene, hvilket er negativt.
 • Forventer fortsatt at teknologi skal svekke seg de kommende uker!

Semiconductors – Bekreftet en kortsiktig dobbel-topp formasjon i forrige uke.

 • Semis falt videre tilbake i forrige uke etter den etablerte den lavere dobbel-topp formasjonen.
 • Semis er ryggraden til teknologi-sektoren og klarer ikke denne sektoren å holde momentumet oppe skal teknologi ned.
 • Lavere topp i momentumet og negativ divergens betyr lavere styrke og forestående korreksjon.

Small-Caps – Konsoliderte videre ned i forrige uke!

 • S&P SmallCap iShares (IJR) falt videre tilbake i forrige uke etter at det viste seg at indeksen fikk et nytt falskt brudd opp forbi  71/71,50 nivået.
 • Hedgefondene økte netto short posisjonen i Russel-2000 small-cap futures til 42,5k, hvilket var opp 41 %. Posisjonen er foreløpig ikke ekstrem.
 • Ingen nye signaler er etablert, men den bør feste seg omkring dagens nivåer.
 • Ingen kraftige salgssignaler etableres før bunnen av trading-rangen blir brutt.

SEKTORER

Consumer Discretionary og Technology konsoliderte i forrige uke!

 • Consumer Discretionary konsoliderte i forrige uke
 • Trenden er fortsatt opp, men det er lavere momentum samtidig som sektoren kan ha fått en kapituleringstopp i uken før.
 • En slik re-test av forrige topp med 2 måneders mellomrom er helt klassisk og kan være negativt for den kortsiktige utviklingen.

 • Technology holdt seg omkring den forrige toppen i forrige uke.
 • Det er klassisk teknisk at et marked/indeks/aksje foretar en re-test av sin forrige topp med 2-4 mnd tidsrom.
 • Klarer ikke markedet å løfte seg videre forbi toppen vil dette bli negativt for den kortsiktige utviklingen.
 • Det negativ divergens mellom RSI og indeks og dette indikerer at momentumet avtar på oppgangen.

Materials – Falt tilbake i forrige uke og utvidet korreksjonen.

 • Nærmer seg støtten ved forrige korreksjonsperiode.
 • Lavere momentum på den siste toppen gir negativ divergens.
 • En korreksjon er naturlig.

Financials – Brøt opp til tross for fallende US yields. 

 • Bankene brøt opp i ny topp i forrige uke, og stengte i brudd opp.
 • Sektoren var blant de aller sterkeste i forrige uke.
 • Negativ divergens mellom financials og TNX  (US10Y Yield)
 • Bankene er vanligvis positivt korrelert med US 10Y Yield, men i forrige uke løftet sektoren seg til tross for at yields kom ned.
 • Lavere momentum på den siste toppen, hvilket er en advarsel om at momentumet kan svekke seg.

Consumer Staples og Utilities – Lavere topp for Staples og Utilities tester tidligere toppnivåer.

 • Consumer Staples bekreftet en lavere topp i forrige uke.
 • Forvent ytterligere med konsolidering/svakhet.
 • Lavere momentum og negativ divergens med indeksen er også negativt.
 • Forventer at sektoren vil fortsette å komme ned.

 • Utilities viser fortsatt en sterk tendens.
 • Løftet seg videre opp mot motstanden omkring de to foregående toppene. .
 • Forventer at sektoren vil ha problemer med å bryte forbi de foregående toppene siden sektoren er overkjøpt når den nå tester.

Industrials – Holder seg sterk!

 • Industrials løftet seg mot slutten av uken.
 • Har fortsatt et bra chart.
 • Det er negativ divergens mellom indeksen og momentumet.

Forsikring – Viser fortsatt en sterk tendens.  

TLT Bond ETF – Løftet seg i forrige uke. 

 • Bunnen i opptrenden fra mars holdt og bonds fikk en rekyl opp fra denne i forrige uke.
 • Ingen nye signaler er bekreftet, men den lavere toppen vil måtte oppheves.
 • En videre oppgang forbi 126 er nødvendig.

Gull – uke chart – Nærmer seg motstand i form av to tidligere topper! – Short covering har vært på agendaen.

 • Det kortsiktige chartet ser ut til å være fylt med motstand.
 • Gull har nå en dobbel-topp og en lavere topp i ukechartet.
 • Short-covering har løftet gull de siste ukene, men det begynner å tynnes ut på shortsiden.
 • Har vært positiv til gull de siste uker, men det ser ut som at gull kan være på vei ned igjen.
 • Det er kun en oppgang forbi 124 som vil oppheve det mer svake tekniske bildet.

Dollar opp fra 52 ukers lav, Euro kortsiktig reversal ned fra 52 ukers topp, Yen tester toppen av trend.

 

Dollar tester viktig langsiktig støtte!

 • Dette chartet viser at dollaren befinner seg på viktig langsiktig støtte.
 • Chartet sier meg at det er ikke nå man skal være short dollar.
 • Hedgefondene har for første gang siden juni 2014 gått netto-short dollar. Kun en liten endring i posisjonen i forrige uke.
 • Etter 9 % kursfall fra toppen i desember og den har kommet ned på støtte gjør at jeg blir contrarian positiv til dollaren.
 • Dollaren har understøttet eksportselskapene i S&P og har vært hovedårsaken til at mange av selskapene har slått estimatene.
 • Forventer en rekyl opp for dollaren, men ønsker at dette blir bekreftet av trendindikatoren som tidligere har fungert meget tilfredsstillende!

Fallende spread mot tyske og UK har vært negativt for dollaren – I forrige uke snudde spreaden litt opp!

DBC råvareindeks – Korrigerte ned i forrige uke.

Energy – Klarte ikke holde på bruddet ut av nedtrenden og falt tilbake.

 • Et brudd ut er fortsatt ikke bekreftet.
 • Det som imidlertid kan bli interessant er hvis det etableres en høyere bunn og sektoren klarer å ta ut den siste toppen vil det etableres sterkere kjøpssignaler.
 • Oppgangen i oljeprisen er hovedsaklig drevet av short-covering slik jeg er usikker på om det er hold i oppgangen.
 • Klarer indeksen å bryte over 67-nivået vil dette være positivt for sektoren og Oslo Børs.

 • Oljeservice stoppet litt opp i forrige uke.
 • Har på kort sikt blitt stoppet av 50 dagers glidende trend motstand.
 • Får den nå en høyere bunn og på ny tar ut 142-nivået vil oppgangen få ben å gå på.

Kun marginal bedring i den tekniske styrken i energi.

 • Sett over de siste tre ukene er det fortsatt svake charts i 91 %  av oilservice (ref. de fire foregående uker 91 %93 %90%, 95 %), 55 % Integrated Oil & Gas (69 %,86 %, 86 %, 83 % )  og 77 % av Exploration & Production (75 %, 77 %, 82 %, 79 %) .
 • Det betyr at majoriteten av selskapene i energi ligger fortsatt under 50 og 200 dagers trend.
 • Den positive endringen i styrken til Integrated Oil & Gas selskapene fortsatte i forrige uke.
 • Forøvrig var det kun små endringer.
 • Oljen er opp nesten 20 % de siste uker, og fortsatt er det 78 % av selskapene i sektoren som har svake charts.

Per 4 august

Per 28 juli

Per 21 juli

Per 17 juli

Per 10 juli

Olje / Natgas / Gasoline / Heating oil – Uke trender

 • Olje tester motstanden ved toppen av nedtrenden.
 • Heating Oil og Gasoline har brutt opp.
 • Natural gas fortsetter sin svake utvikling.

Mitt kortsiktige target for oljen på 50-50,50 er nær ved å bli tatt ut!

 • Det er første gang siden 21 februar, da prisen topppet, at netto long posisjonen økte som følge av nye long posisjoner.
 • Det er nå mindre drahjelp fra short-posisjoner og en videre oppgang vil måtte komme fra nye long kjøp.
 • Rent teknisk ser det ut som at oljen topper.

 

 

Metaller – Copper og base metaller har brutt ut, aluminium fortsetter å konsolidere.

Metalls & Mining selskaper – Kom ytterligere ned i forrige uke og tester utbruddspunktet.

STÅL – Holder seg fortsatt sterk!

Copper selskaper – Momentumet holder seg og ville ikke ned i forrige uke.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
1 Kommentar
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
08.08.2017 20:00

Tack för underbar information. Om jag vill komma i kontakt med dig och skicka ett mail vart ska jag vända mig. På hemsidan så hittar jag inget mail. mvh Dzenan