Vi ser at stadig flere institusjonelle investorer definerer hele Norden, og ikke bare Norge, som sitt hjemmemarked. Arne Simensen forklarer hvorfor Norden er et godt investeringsun

Visa Fler