Gå til hovedinnhold

Vi åpner med både nye og gamle favoritter.

Åpningsporteføljen består av Odfjell, Lerøy, Höegh LNG, Statoil og Awilco Drilling.

LSG:
Vi finner laksesektoren meget spennende i tiden fremover. Det norske tilbudet vil mest sannsynlig ha en liten nedgang i 2013, mens det chilenske tilbudet vil øke med muligens så mye som 20 prosent. Med allerede høye norske priser, og lave priser i Miami, gjør dette at vi ønsker å investere i en oppdretter som har eksponering mot norsk produksjon.Dermed finner vi Lerøy Seafood Group attraktiv, med kun norsk produksjon. Aksjekursen har steget over 20 prosent hittil i 2013, og Børsklubben NHH har allerede vært med på denne oppgangen i forrige runde av konkurransen. Likevel mener vi fortsatt aksjen er billig priset, og tror på at aksjekursen skal videre opp i tiden fremover.

ODF:
Markedet for produkt- og kjemikalietank har lenge vært et sorgens kapittel. Vi tror at de fundamentale forholdene nå ligger til rette for en tilstramning. Kombinasjonen av svært lav vekst i tonnasje og økende etterspørsel vil føre til høyere rater. Odfjell er bra posisjonert for å ta del i denne oppgangen, og er i tillegg midt i en spennende restrukturering.

AWDR:
Awilco Drilling har hatt en sterk utvikling det siste året, men vi mener aksjen fortsatt er underpriset. Selskapet har to halvt-nedsenkbare, oppgraderte rigger som opererer på britisk sokkel. Ved å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer basert på egne, konservative estimater, finner vi en aksjekurs på 115 kroner. Selskapet har planer om å dele ut kvartalsvis utbytte fra juni i år, og med mindre riggene må repareres, finner vi en direkteavkastning på 15-20 prosent de nærmeste årene. Kortsiktige triggere for aksjen kan være kontraktstildelinger (for 2014 og utover) og/eller konkrete uttalelser om størrelsen på utbyttet. Risikomomenter ved aksjen er at selskapet kun eier to rigger, og at disse bør operere uten nevneverdige problemer.

Statoil:
Kjøpet av Statoil er ikke vanskelig å forsvare på dagens kurs. Med en P/B på historiske lave 1.4x, mot historisk snitt på 2.1x og 2013-P/E på 7.3x mot 10 års glidende snitt på 9.1x taler mye for positiv utvikling fremover. Man bør samtidig huske at selskapet også betaler utbytte tilsvarende en yield på snaue 5%, som relativt sett er ganske attraktivt. Samtidig kan man regne seg frem til core NAV til over 170 kroner aksjen, og denne ekskluderer naturlig nok exploration hvor Statoil har flere high impact brønner i inneværende år. Selskapet kan samtidig vise til blant bransjens beste RRR (Resource Recovery Rate), noe som blir stadig viktigere. Vi anser ikke den økende capex og produksjonsutviklingen for 2013 som et veldig tyngende moment, da selskapet kan vise til gode vekstutsikter i mange år fremover. Selskapet la torsdag frem solide tall for Q4 2012. EBIT lå 6% over forventningene, og EPS 16% over konsensus. Det mest positive i våre øyne var at de klarte å motbevise kritikken som har omhandlet cash flowen, som viste seg å være veldig sterk i kvartalet. Samtidig ligger capex-anslagene for 2013 under forventningene, og den langsiktige guidance på produksjon var moderat oppjustert. Vi er selvsagt klar over nedsiderisikoen knyttet til oljeprisen og kjenner til at Statoil har en relativ høy cash break even (post dividend). Vi mener likevel at flere geopolitiske forhold taler for at oljen skal holde seg sterk fremover. Gassprisene presses fortsatt av skifergassutviklingen i Nord-Amerika, men vi mener utsiktene her er godt predikert og ligger inne i dagens kurs.

HLNG:
HLNG har hatt en god utvikling de siste tre måneder. Vi mener selskapets fremtidige posisjon i FSRU- segmentet er fornuftig. Inngangsbarrierene er høye, fremtidige prosjekter mange og direkte konkurrenter få. Med en P/NAV på under 0,7 mener vi selskapet fortsatt er billig priset på fundamentale verdier, og derav at oppsiden ikke er tatt ut. Potensialet for kontrakt til FSRU 4 og ytterligere finansiering av HLNGs nybyggprogram ansees som triggere for aksjekursen. Selv om aksjen kan lide noe under investorers frykt for EK-emisjon, mener vi denne frykten er noe overdrevet. Under kapitalmarkedsdagen (CMD) var ledelsen tydelige på at det ikke ville bli hentet egenkapital til dagens kurs.

Kontanter:
Vi velger å sitte med ca. 30% cash og jobber med fremtidige case.

Vi ønsker våre nye konkurrenter velkomne og ser frem til en spennende konkurranse.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer