Uke 41 – Øker i olje

Ukens nykommer i porteføljen er DOF ASA. DOF ASA har totalt 67 fartøy, der 31 er Subsea, 20 ankerhåndteringsskip og 16 forsyningsskip. Hoveddriveren bak investeringen ligger i den stigende oljeprisen, som fører til at oljeselskapene får økt inntjening. Dette fører til økte investeringer i leting og produksjon, derav flere rigger i arbeid. Riggaktiviteten vil dermed dra opp supply-segmentet som har vært hardt rammet av oljenedturen.

Selskapet har en OK backlog for H2 2018 med flere short-term kontrakter tildelt i 2018. Vi tror at DOF ASA er godt rustet med 2 milliarder NOK i cash til å drive selskapet imens markedet er i bedring. Dagens prising gjenspeiler risikoen innenfor segmentet, men vi ser også en potensiell solid oppside da DOF med sin flåte vil ha bra inntjeningspotensial ved en opptur, som vi tror vil komme synonymt ved et bedre rigg- og offshoremarked. Spesielt interessant er DOF Subsea, som er en solid case. DOF har en eierandel på 65% sammen med PE fondet «First Reserve Corporation», som har den resterende andelen. DOF Subsea har en betydelig backlog på 15.9 milliarder NOK og en EBITDA på 312 millioner NOK i Q2 2018. PE fondet gjorde i mai 2017 et forsøk på en IPO, og med deres tidshorisont kan det være rimelig å anta at de vil gjøre et nytt forsøk i nær framtid, gitt en markant høyere oljepris. En utskilling eller børsnotering av DOF Subsea tror vi vil være en stor trigger for DOF ASA.

Vår andre, store posisjon i oljesektoren er DNO, som sammen med DOF utgjør at 30% av porteføljen eksponert mot olja. I DNO kom det noen gode nyheter denne uken i form av at Peshkabir feltet i Kurdistan regionen er oppe i 50.000 fat olje per dag. Denne produksjonsøkningen kom før forventet og under estimert kostnad. DNO produserer nå sammenlagt 130.000 fat per dag og vi ser for oss at dette tallet vil øke mot nyåret og ut i 2019. Det ble i samme melding informert om at de ville ekspandere på Norsk sokkel og vi ser allerede resultater av dette i dagens melding via nyhetsbyrå (10.10) at DNO har overtatt Chevrons 20% i Korpfjell-prospektet (lisens 859) i Barentshavet. Rammene rundt avtalen er fortsatt ukjent.

Over til noe annet spennende rundt porteføljen handler om FLEX LNG, som melder om en emisjon på hele 300 millioner USD til kjøp av 5 nybygg. Denne er rettet mot større aktører og bøkene stenger før børsåpning i morgen. Her vil vi følge nøye med hvem som tegner seg i emisjonen og er spente på hvordan aksjen vil reagere. Vårt markedssyn angående LNG er fortsatt positivt.

Johan Gustafsson

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer