Gå til hovedinnhold

UiS Studentkapital klar for nytt semester!

Da er vi i UiS Studentkapital klar for et nytt semester i Nordnets Skoleduell etter juleferien. Etter et læringsrikt år er vi klare for å ta fatt på porteføljen og klare for duell!

Først litt om UiS Studentkapital. UiS Studentkapital AS er en studentstyrt investeringsgruppe ved Universitetet i Stavanger. Målet vårt er å bidra til økt økonomisk kunnskap og forståelse blant studentene, samt å støtte vekstbedrifter. Selskapet drives av en gruppe engasjerte studenter som ønsker å lære mer om investeringer og økonomi. Vi tilbyr en unik mulighet for studenter å få praktisk erfaring innen investeringer og har et bredt spekter av aksjer. Vi fordeler oss på fire ulike sektorer: Energi, Bank og Finans, Shipping og Fisk. Hver sektor består av tre ulike analytikere og en sektorsjef. Hvert team studerer sin sektor igjennom skoleåret, men kan samtidig se på andre bedrifter utenfor sitt område. Dette gjør at studentene får en dypere forståelse for bedriftene knyttet til sin sektor, samt analysearbeidet.

I starten av skoleåret fikk hver av sektorsjefene ansvar for å velge to av sine favoritt aksjer, som vi har tatt med inn i Nordnet sin skoleduell. Sektorsjefene valgte aksjene på grunnlag av bransjetendenser, økonomisk potensiale og stabil vekst. Dette ble gjort for å diversifisere porteføljen vår, altså spre risikoen. Med andre ord ble disse valgt ut fra en rekke faktorer for å oppnå en god balanse mellom risiko og avkastning.

Sektorsjef Vegard Bjørkheim valgte Frontline og Elkem

Frontline er en ledende aktør innen tanksektoren og har vært en stabil og lønnsom virksomhet over en lang periode. Selskapet har en sterk ledelse og et solid finansielt fundament, noe som gir oss trygghet i at de vil kunne fortsette å prestere godt i fremtiden. Videre er tankersektoren en viktig bransje som vil fortsette å være relevant, uavhengig av økonomiske svingninger. Dessuten har Frontline vist en sterk vekst og størrelse, noe som viser at selskapet har et godt potensial for fremtidig avkastning.Vi har også vurdert de politiske og økonomiske rammebetingelsene, og tror at Frontline vil kunne takle ulike utfordringer og fortsette å være en lønnsom investering. Alt i alt er vi overbevist om at aksjen Frontline er en solid investering som vil gi en god avkastning over tid. Vi har allerede sett at Frontline har hatt god avkastning og tror at selskapet har det som skal til for å fortsette å prestere godt, og ser frem til å følge utviklingen videre.

Elkem er en ledende aktør innen produksjon av silisium og silisiumbaserte materialer, noe som gir selskapet en solid posisjon i en viktig og voksende bransje. Dessuten har Elkem vist sterk vekst over tid, noe som tyder på at selskapet har et godt potensial for fremtidig avkastning.Videre har Elkem en sterk ledelse med en god track record for å levere solide resultater. Selskapet har også et solid finansielt fundament, noe som gir oss trygghet i at de vil kunne fortsette å prestere godt i fremtiden. Elkem er også en global aktør med virksomhet i mange ulike land, noe som gir selskapet en god diversifisering og mulighet til å takle ulike økonomiske og politiske utfordringer. Alt i alt tror vi på at aksjen Elkem vil være en god investering over tid. Vi ser frem til å følge utviklingen i selskapet, og tror at det vil fortsette å prestere godt. Elkem har vært en trygg aksje i porteføljen vår og det har ikke vært noe særlig svingninger på kursen.

Sektorsjef Emil Roaldsøy valgte Gjensidige Forsikring og Sparebank 1 SMN.

Gjensidige Forsikring er en av Nordens ledende forsikringsselskaper, og har vist solide resultater over en lang periode. Selskapet har en sterk posisjon på sine hjemmemarkeder, og har også en god diversifisering i ulike forsikringsprodukter. For det andre har Gjensidige Forsikring en sterk ledelse med en god track record for å levere solide resultater. Forsikringsbransjen er en stabil bransje med et solid potensial for fremtidig vekst, og Gjensidige Forsikring har vist at de har det som skal til for å fortsette å være en ledende aktør i bransjen. Allikevel ser vi at de leverte et svakere resultat enn ventet i fjerde kvartal, men et urolig markedsår i 2022 står for mye av reslutatgapet. Vi ser frem til å følge utviklingen i selskapet!

Sparebank 1 SMN en av de ledende sparebankene i Norge, med en sterk posisjon på sitt hjemmemarked. Banken har vist god vekst over tid, noe som tyder på at selskapet har et godt potensial for fremtidig avkastning. Dessuten har Sparebank 1 SMN en sterk tilknytning til lokale samfunn, noe som gir selskapet en unik posisjon og en stor lojalitet blant kunden. Forrige helg ble det allikevel kjent at en bankansatt hadde drevet med underslag og hvitvasking for flere titals millioner. Heldigvis ble ingen kunder rammet, men en stor andel av pengene er dessverre tapt. Det blir spennende om dette vil påvirke aksje kursen fremover. Foreløpig har det ikke rammet aksjekursen.

Sektorsjef Sindre Aalberg Saltvik valgte Lerøy Seafood Group og Akva Group

I høst ble fiskesektoren hardt rammet, grunnet regjeringens forslag om å øke skattene på laks og kraft med hele 33 milliarder. Dette førte til børsfall på laksjeaksjene på Oslo børs og både aksjene Lerøy Seafood og Akva group falt betraktelig. Senere har begge aksjene gjort det svært bra og det blir interessant og følge bedriftene videre.

Leroy Seafood Group er en av Norges ledende aktører innen oppdrett av laks og ørret, med en sterk posisjon i en voksende bransje. Selskapet har vist sterk vekst de siste årene, med en økning i omsetningen og et stadig økende marked. En annen faktor som gjorde at vi valgte Leroy Seafood, er selskapets fokus på bærekraft og miljøansvar. Leroy Seafood har en omfattende strategi for bærekraftig utvikling, inkludert initiativer for å redusere sine miljøpåvirkninger og øke sin samfunnsansvar. Videre er Leroy Seafood en kvalitetsaktør med et sterkt merkenavn og et godt rykte for kvalitet og service. Dette gjør at selskapet er godt posisjonert for å fortsette å vokse og oppnå gode resultater. I tredje kvartal hadde de høyest omsetning i noen kvartal i konsernets historie. Sterk etterspørsel har blant annet ført til god omsetning. I fjerde kvartal slaktet de allikevel mindre laks og ørret enn i tredje kvartal, men aksjekursen har hatt grei økning de seneste ukene.

Akva group er leverandør av teknologi og tjenester innen havbruksindustrien. Selskapet har en sterk posisjon i en voksende bransje, med et omfattende tilbud av produkter og tjenester for å støtte oppdrettsnæringen. Et annet viktig aspekt ved Akva Group er selskapets fokus på innovasjon og teknologiutvikling. Akva Group investerer betydelige beløp i forskning og utvikling for å stadig forbedre sine produkter og tjenester, og for å sikre at de er i forkant av utviklingen i bransjen. Akva group hadde et resultat på minus 59 millioner kroner i tredje kvartal og den nye grunnrenteskatten vil nok også ha en påvirkning på ordreinngangsnivået på lang sikt. Til tross for dette er det en sterk etterspørsel på laks og aksjen har hatt en betydelig kursoppgang.

Sektorsjef Magnus Fosnes Ramstad valgte Odfjell drilling og DNO

Odfjell Drilling har en stabil virksomhet og erfaring som gjør dem til et sikkert valg for investorer. De har en langt historie som aktør innen boring og boreteknologi. Selskapet har en robust økonomi, med en god likviditetsposisjon og en stabil inntjening. Når det kommer til fremtidsutsikter har Odfjell drilling en strategi for bærekraftig vekst, med fokus på å utvikle nye teknologier og forbedre eksisterende tjenester. Selskapet har også en global tilstedeværelse, noe som gir dem mulighet til å dra nytte a vekst i ulike regioner. Deres geografiske spredning bidrar også til å redusere risikoen ved å ha all virksomhet fokusert på en enkelt region. Nylig har Odfjell drilling signert storkontrakt med Aker BP sammen med Halliburton og Noble Corboration. Odfjell drilling hatt en kursnedgang, men med ny avtale i boks ser det lyst ut for Odfjell Drilling.

DNO er produsent av olje og gass, med en sterk posisjon i en rekke viktig markeder. Selskapet har en stor og varierende ressursbase, noe som gir dem en stor grad av fleksibilitet og muligheter til å møte endringer i markedet. Selskapet har en historie med lønnsomme investeringer, noe som gir oss tillit til at de vil fortsette å gjøre smarte investeringer i fremtiden. Deres evne til å identifisere og realisere lønnsomme investeringer bidrar til å sikre en stabil inntjening for investorer. DNO har nytt godt av sterke olje og gass priser den seneste tiden. Selskapet har hatt en jevn produksjon de seneste kvartalene, men aksjeprisen har falt den seneste uken.

Her fikk dere en oppdatering på vår portefølje. Vi gleder oss til veien videre!

Med vennlig hilsen

Sofie Blindheim Ekevold

Leder, UiS Studentkapital

Følg UiS Studentkapital sin portefølje på Shareville.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer