Tomra leverte “varene” i 2. kvartal

Tomra leverte gode resultater for 2. kvartal. Tallene bar dessuten preg av at selskapet posisjonerer seg for økt etterspørsel etter sine produkter/løsninger innen retur/gjenvinning og sortering i årene som kommer, noe som er positivt gitt selskapets allerede lønnsomme forretningsmodell. Det er for øvrig en kjensgjerning at Tomras forretningsmodell treffes av en rekke positive impulser i disse dager, da flere jurisdiksjoner i verden omsider har fått øynene opp for viktigheten av industrielle løsninger for retur av plastemballasje og sortering av søppel mv. Jeg forventer at disse positive impulsene vare ved de neste 10-12 årene, noe Tomras aksjonærer vil kunne nyte godt av.

Sterke egenutviklede barrierer. Solid ledelse, med tilhørende kultur.

Selskapet, som ble startet tidlig på 70-tallet har, i likhet med mange andre solide selskaper (ingen nevnt, ingen glemt), vært ekstremt fremsynt mtp. fremtidig etterspørsel av dets produkter. Gjennom eiernes langsiktighet har selskapet tiltrukket seg ledere med tilsvarende visjoner/kultur som år for år, har bygget naturlige barrierer rundt selskapet, det være seg; (1) utvikling av produkter av høy kvalitet, (2) opparbeidelse av en sterk patentportefølje, samt (3) tilegnet seg enorm tillitt blant politiker som har resultert i reguleringer tilpasset selskapet.

Mange har fått «høydeskrekk»

Etter å ha gjennomgått informasjonen gitt i resultatrapporten, bør ikke aksjen falle i dag, ei heller stige kraftig, Når det er sagt, mange kortsiktige investorer har fått «høydeskrekk» den senere tid pga. solid kursoppgang i selskapets aksjer (opp 61 % siste år).

Selskapet er, slik jeg ser det, verdt ca. 47 milliarder (NOK), tilsvarende 318 kroner per aksje. Aksjen handles i skrivende stund til 271 kroner. Samlet sett, mener jeg at Tomras eiere (aksjonærer), med det svenske investeringsselskapet Latour i spissen, kan forvente seg en årlig avkastning, eller yield (utbytte+kursutvikling) på 3,9 % de neste årene.

Lav yield, men likevel attraktiv

Det er stor sannsynligheten, slik jeg ser det, for en rekke positive overraskelser for Tomra og dets underliggende marked i årene som kommer, derfor anser jeg dagens lave yield på 3.9 % som attraktiv. Selskapets finansielle og industrielle posisjon (i dag), samt sterke utsikter til vekst, bør også tjene selskapet godt dersom verdensøkonomien skulle utvikle seg svakere. Det er dessuten, naturlig å anta at en rekke globale industrigiganter har fått øynene opp for Tomra og dets forretningsmodell, derfor kan det tenkes at selskapet kan komme i spill (bli kjøpt opp).

Tomra er det 4. største selskapet i min norske aksjeportefølje. Min aksjeportefølje kan for øvrig sees i sin helhet på Shareville

Viktig! Denne kommentaren skal ikke under noen omstendigheter, oppfattes som investeringsråd el. Den er kun ment å gi et innblikk i mine tanker/vurderinger om selskapet som analytiker og investor/potensiell investor

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer