Gå til hovedinnhold

“The market can stay irrational longer than you can stay solvent” – John Maynard Keynes

Chartet viser utviklingen i SPY som er verdens største ETF`er som følger den eksakte kursutviklingen til S&P 500 indeksen. (Små avvik kan likevel forekomme)

Endring i markedsstrukturen

Verdens ledende indeks opplever et svekket momentum. Indikatoren som er brukt i chartet er  Moving Average Convergence/Divergence Oscillator (MACD) kalkulert ved månedlige data. Denne indikatoren indikerte nylig en negativ utvikling for S&P 500. Dette kan være en tidlig indikasjon på at dynamikken i markedet kan endre seg.

Signalene har tidligere blitt gitt suksessfullt før finanskrisen i 2001, 2007. Det har likevel fremkommet et falskt salgssignal i 2011. Dette gir en historisk treffprosent på 2/3 hvis man ser på de lange trendene i markedet. Det kan likevel nevnes at det er viktig å se slike indikatorer i sammenheng med andre fundamentale forhold.

USA er fortsatt den største økonomien i verden, og vil dermed være med på å lede den globale økonomiske utviklingen.

Lave renter og høy forbrukertillit gjør at penger strømmer inn i aksjemarkedet

Det globale økonomiske bildet er preget av de lave rentene. I USA er styringsrenten også historisk lav. De lave rentene har skapt en «flukt» inn i aksjemarkedet, fra alternative investeringer.

Den nye rentebanen har skapt et kontinuerlig kjøpepress, som kan føre til at verdens aksjekurser kan fortsette å stige, eller hvertfall holde seg på dagens nivåer.

Forbrukertilliten i USA er fortsatt relativt sterk, som tyder på at fundamentale forholdene i den amerikanske økonomien holder seg godt. Dette indikerer videre at landets BNP fortsatt vil holde seg relativt stabilt i tiden fremover.

Det som kan ødelegge for den amerikanske økonomien er hvis forbrukertilliten svekkes, osom igjen reduserer det private konsumet. Hvis dette intreffer vil det være et klart faresignal.  Den løpende tilliten blant forbrukere og produksjonssektoren vil være viktige drivere til å styre rentebanen, sysselsettingen og konsumentenes etterspørsel. Den lave oljeprisen bidrar også som positiv stimulans for store deler av den globale økonomien.

Hva har forårsaket tidligere finanskriser og resesjoner?

En fellesnevner for så å si alle tidligere finanskriser er at prisingen av markedet har gått i taket i henhold til P/E, Shiller P/E, P/B og andre nøkkeltall.

Litt over halvparten av tidligere krakk i markedet har vært et resultat av en kraftig renteøkning. Det er stor debatt hvor vidt den amerikanske sentralbanken vil heve renten i tiden fremover. Mange mener at den amerikanske økonomien er såpass robust at økonomien vil tåle renteøkningen etter de gjentatte rundene med kvantitative lettelser. Et annet element som kan hindre en renteheving i USA er en stadig sterkere dollar, som svekker landets konkurranseevne.

En annen faktor som har bidratt til tidligere økonomiske kriser har vært overkapasitet som har oppstått i økonomiene. Det er ikke lett å se klare tegn på at dette er tilfellet nå for tiden, men med de lave rentene så kan dette være en trigger for dette på lengre sikt.

Er prisingen av S&P 500 verdsatt “dyrt” eller “billig” i forhold til de historiske nivåene?

P/B for S&P 500

Pris/Bok er et nøkkeltall som viser forholdet mellom de bokførte verdiene relativt til markedsverdien på selskapet. P/B kan med andre ord gi et innblikk i hvordan et selskap eller indeks er priset til i forhold til underliggende verdier.

Det amerikanske aksjemarkedet prises for øyeblikket på P/B 2,63. S&P 500 kommer fra en prising på rett under tretallet. Det amerikanske aksjemarkedet har altså tangert verdsettelsene man så under finanskrisen 2008.

En pris/bok verdi på 2,63 er over det historiske snittet for det amerikanske aksjemarkedet de siste ti årene. Derfor kan man konkludere med at det amerikanske aksjemarkedet er relativt høyt priset.

 

Consumer Discretionary Sector relativt til Consumer Staples Sector

Chartet over viser hvordan Consumer Discretionary (Ticker: XLY) sektor har gjort det i relativt til Consumer Staples sektoren (Ticker: XLP).

Consumer Discreationary er en sektor ETF bestående av amerikanske selskaper som leverer såkalte «ikke nødvendige» varer og tjenester. Dette kan være medieselskaper, konsumselskaper som leverer biler, teknologi og lignende. Med andre ord er dette en indeks bestående av sykliske konsumselskaper.

Consumer Staples sektoren består mer defensive selskaper. Dette vil si at sektor indeksen inneholder selskaper som leverer varer og tjenester som er nødvendige for befolkningen uansett om det er gode eller dårlige tider i økonomien. Dette kan være mat-, drikke-, husholds- og tobakkselskaper.

Grafen viser prisforholdet mellom sektorene. Hvis chartet stiger betyr det at de sykliske konsumselskapene stiger mer enn de defansive. Dette vil som regel være tilfellet for et bullmarked.

Under finanskrisen kunne man for eksempel gjort en markedsnøytral handel ved å gå short sykliske konsumselskaper og long defensive konsum selskaper. Hvis man traff topp og bunn ville det gitt 92 % avkastning, med null markedsrisiko.

Sykliske selskaper «outperformer» fortsatt de defensive konsumselskapene

Poenget er uansett at sykliske konsumselskaper fortsatt «outperformer» defensive konsumselskaper. Dette tyder på at det brede markedet fortsatt er positivt. Dette kan derimot endre seg. Man kan se at utviklingen i prisforholdet har konsolidert noe den siste tiden.  Et brudd opp eller ned vil gi e indikasjon på videre retning.

Befinner vi oss i en distribusjonsfase?

Chart hentet fra storbanken UBS

Storbanken UBS mener at vi er inne i en distribusjonsfase i aksjemarkedet. Dette er en fase som kan vare i en lengre periode der smarte penger trekker seg ut av markedet. Vi ser også tendenser til denne utviklingen. Vi bruker mye tid på makromodeller med mål om å estimere fremtidig BNP og ikke minst forsøke å fastslå hvor man befinner seg i syklusen for øyeblikket.

 

Sjelden finansmarkedene har krasjet med lave renter

Det kan nevnes at det skal mye til for at aksjemarked krasjer med såpass lave renter. Vi er fortsatt aktive i markedet, men er for tiden markedsnøytrale. De lave rentene sørger fortsatt for en jevn kapitalstrøm inn i egenkapitalmarkedet som holder kursene oppe.

Det er likevel greit å være litt forsiktig når man ser slike strukturelle endringer i markedsdynamikken der momentumet svekker seg såpass mye. Dette er likevel bare sannsynligheter man jobber med, og det er derfor ikke sikkert at vi står foran en større periode med nedgang.

Som vi nevnte er tilliten til produksjon og konsum fortsatt sterk i USA. Dette gjør at markedet kan fortsette ferden videre oppover, hvert fall for en viss periode. Store vendinger i markedet tar ofte noen måneder å bygge. Selv om prisingen er høy kan et marked fortsette å stige mer enn mange forventer.

Det er også viktig å holde et øye med den makroøkonomiske utviklingen, med spesielt hensyn på Kina. Landets PMI har vist en avtagende utvikling over den siste perioden, som kan tyde på at bedriftenes og forbrukernes tillit har svekket seg. Myndighetene bruker alle tilgjengelige midler for å bekjempe salgspresset i markedet. Det blir viktig å følge med på hvordan det kinesiske boligmarkedet utvikler seg sammen med relevante nøkkeltall.

Hvis kursutviklingen i indeksen begynner å sette lavere topper og bunner kan dette tyde på at det er en trendmessig endring i markedet. Da blir det viktig å se om dette kan bekreftes av de fundamentale forholdene.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer