Gå til hovedinnhold

Teknisk analyse av Yara International

Yara International

Yara har siden selskapet ble børsnotert i 2004 hatt en langsiktig positiv utvikling. Men kan denne utviklingen fortsette? I denne analysen skal vi se nærmere på det tekniske bildet både på lang, middels og kort sikt. For økt innsikt i Yara som et investeringscase, anbefaler jeg Marcus Hippe sin fundamental analyse av selskapet. Denne finner dere her.

Lang sikt:

Fra børsnoteringen i 2004 fikk Yara fire gode og sterke år frem mot finanskrisen i 2008. Som de fleste selskapene på børsen fikk Yara store verdier visket bort i løpet av svært kort tid. 2009 til 2011 ble en sterk periode, hvor Yara fikk hentet inn mye av det tapte fra 2008. Inngangen til 2011 ble starten på en kile formasjon, som skulle vare helt til første kvartal av 2014. Aksjen hadde nå vært gjennom en lenger periode med konsolidering og den store kile formasjonen gav et objektiv på nesten 100%.

Når bruddet opp og ut av formasjonen kom i 2014, ble store deler av objektivet tatt ut, med en stigning på 62%. Men her sa det stopp og Yara fikk ny All Time High på 443kr. Etter denne notering gikk Yara inn i en synkende sekundær trend. Aksjen falt ca 41% og fant støtte rundt 256kr, hvor den underliggende trenden kom inn.

Yara er inne i en langsiktig stigende trend og bekreftet i 2016 den underliggende trenden, som et støtte nivå. Vi finner først motstand ved 359. Et brudd på dette nivået vil være en sterk indikasjon på at videre stigning mot ATH noteringen 443, er indikert. Handels rangen begynner også å bli tynnere. Dette kan tyde på at vi nærmer oss potensielle endringer, i form av brudd enten på nedsiden eller oppsiden av det underliggende trendbildet.

Middels lang sikt:

Et candlestick viser en ukers handels bevegelser. Blå linje representerer MA20, rød linje EMA50 og svart linje MA100
 I det kursen tok i mot på den underliggende trenden ble det dannet en omvendt hode skulder formasjon. Dette er en typisk bunnformasjon som indikerer at en trend er i ferd med å snu. Yaras tilfelle var intet unntak. Formasjonen gav et objektiv på 13%. Dette ble tatt ut i et tidsrom på to måneder. Starten på 2017 har ikke vært god for Yara. Kursen falt 12% til taket av den synkende trenden, som nå fungerer som et støtte nivå. At kursen her tok i mot er svært positivt. Dette bekreftet bruddet ut av den synkende trendkanalen.

Om vi ser på de glidende gjennomsnittene som her er brukt, kan vi konkludere med at de viser gode tendenser. MA20 har nå brutt opp gjennom EMA50, noe som er en bullish indikasjon. Tross dette ligger både MA20 og EMA50 under 100 dagers glidende gjennomsnitt. Dette er noe vi ikke vil se. Optimalt skal både MA20 og EMA50 være over MA100 for at videre stigning på lenger sikt, kan indikeres. Får man disse bruddene på oppsiden, vil dette være en fin mulighet for å ta posisjoner i selskapet. Vi kan da begynne å se oppover mot første motstandsnivå 359.

Skulle aksjen falle tilbake er de første støttenivåene vi møter, 311 området. Her finner vi både taket av den synkende trendkanalen og halslinjen av en hode skulder formasjon. Styrken av dette støtteområdet kan diskuteres, men området er viktig å notere seg pga den potensielle HS formasjonen. Om vi får et brudd på nedsiden av halslinjen kan et fall på 12% være i vente. Det neste støtte nivået vi kommer til er 297. Dette nivået er det mer hold i og har fungert som motstand og støtte helt siden 2012. Skulle også dette nivået ryke (noe som kan bli tilfellet om HS formasjonen blir fullført), blir det neste aktuelle området, den underliggende trenden.

Momentum indikatoren RSI viser en verdi på 51, noe som ikke gir en klar indikasjon. Til tross for dette kan vi i RSI-diagrammet se at den negative utviklingen, som varte helt fra 2015 og gjennom 2016, er brutt. Utviklingen har snudd og er inne i en stigende trend. Vi vil helst ikke se RSI verdien under den stigende trenden. Dette vil indikere en svekkelse av stigningstakten.

Kort sikt:

Blå linje representerer MA20, rød linje EMA50 og lilla WMA20

På kort sikt er det i grove trekk de samme nivåene som går igjen. Støtte nivåene er de samme som på middels lang sikt, men de kan her vektes ulikt. Altså, støtten ved 311 er i et trading perspektiv av høyere kvalitet enn i en lenger horisont. Får man et fall ned hit, vil man på kort sikt kunne dra større nytte av dette nivået, enn om man opererer med et lenger tidsperspektiv.

Med siste notering 324,5 ligger kursen mellom EMA50 og MA20. Dette i seg selv er en negativ indikasjon, men om vi ser på WMA20, har denne brutt MA20, som er positivt. Aksjen hadde et lignende tilfelle tilbake i 2016 (se markert sirkel). Dette kan veie i favør av at vi snart vil se et brudd på EMA50.

Fibonnaci Retracement nivåene reflekterer godt de ulike støtte og motstandsnivåene aksjen har på kort sikt. Av nivåer vi tidligere ikke har lagt inn som støtter, kan Fibonaccien indikere at vi også har støtte ved 321. Dette nivået sammenfaller godt med den stigende trenden aksjen har på kort sikt. På oppsiden identifiseres også gappet aksjen fikk, etter et relativt stort fall i februar. Slike gaps har en tendens til å bli fylt nokså fort. Derfor kan det være greit å holde et øye med området 332-335. Er man svært kortsiktig kan det være fine muligheter for gode trades her. Som vi også ser ut i fra Fibonacci nivåene er det ikke skikkelige motstandsnivåer før 359. Dette tar forbehold i at vi får bekreftet et brudd på oppsiden av 335.

Momentum indikatoren MACD er også positiv til Yara på kort sikt, noe den har vært siden starten av mars. Eventuelle brudd på nedsiden av signallinjen, vil indikere et potensielt fall. Da vil det være lurt å notere seg de ulike støttenivåene, for å ta videre beslutninger på om man vil være investert.

God investering?

Slik det tekniske bildet er nå, er det mye som ligger til rette for at Yara kan fortsette den positivt utviklingen de har hatt. Tross dette ligger det noen urovekkende faktorer, som kan påvirke kursen negativt i det korte til det middels lange bildet. Eksempel på dette er HS formasjonen og at de glidende gjennomsnittene fortsatt har litt å jobbe med. Er man en langsiktig investor vil dette bare være støy og ikke noe man burde vektlegge. Man kan heller se på det som en fin mulighet til å skaffe selskapet til en bedre pris.

 

Disclaimer: Analysene over gir ingen garanti for gevinst og skal ikke oppfattes som investeringsanbefalinger. Analysene er mitt syn på hvor man kan forvente å se kursbevegelsene i fremtiden. Formålet er å orientere om interessante nivåer i selskapene, som kan hjelpe andre å ta egne investeringsbeslutninger.

 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
1 Kommentar
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
20.03.2017 11:48

en omvendt HS pleier oftest å være en bullish formasjon