Teknisk analyse av Odfjell Drilling – Sterk utvikling i vente?

Odfjell Drilling var et av fjorårets 10 beste selskaper med en stigning på hele 267%. Hittil i år er kursen opp 21,39% til siste notering 21. Kan denne utviklingen fortsette? ODL har blitt omtalt som en klar doblingskandidat og en av børsens største oppkjøpskandidater. I denne analysen skal vi se nærmere på Odfjell Drillings tekniske bilde på både kort og middels lang sikt.

Med siste notering 21 befinner kursen seg i et motstandsområde. Dette nivået er helt sentralt for Odfjell Drillings fremtidige utvikling, særlig på kort sikt. Kursen var denne uken oppe på 21,50 som er den høyeste noteringen siden 2014. Men etter fredagens fall er spenningen til området tilbake i spill.

weekly chart av ODL. Svart linje MA 100, rød linje EMA 50 og blå linje MA 20

Om vi først ser på weekly chartet til ODL ser vi at aksjen har vært inne i en solid stigende trend siden midten av 2016. Her fikk vi brudd på 100 dagers glidende gjennomsnitt og MA 20 og EMA 50 brøt opp gjennom MA 100. Dette utløste et sterkt kjøpssignal. I etterkant av dette bruddet har MA 20 fungert godt som støttenivå sammen med trendlinjen. De gangene kursen har brutt trendlinjen har MA 20 tatt imot kursen og vice versa. Dette tyder på at trenden er sunn og det blir enklere å fastslå når trenden eventuelt snur.

Klarer kursen å etablere seg over motstandsområdet rundt 21, blir det gitt et kjøpssignal. Kursen har da ikke motstand før taket i den stigende kileformasjonen, som jeg vil komme tilbake til senere i analysen. Dette vil være en stigning på rundt 10% fra fredagens sluttnotering. Går vi inn å ser på formasjoner i chartet, er dette et helt realistisk target i første omgang.

 

Daily chart av ODL

Vi kan her se en tydelig omvendt hode skulder formasjon, som gir et objektiv på 10%. Dette fører oss rett opp mot taket av den stigende kileformasjonen. For å ”bekrefte” denne formasjonen kan kursen godt få et lite drag ned mot bruddstedet av formasjonen. Dette vil ikke endre potensialet og objektivet som er gitt. Et drag ned mot 20,40 kan sees på som en gylden mulighet for å ta nye posisjoner på kort sikt. På kort sikt ser ODL rimelig bra ut. Kursen befinner seg over alle de glidende gjennomsnittene og har tydelige støtte og motstandsnivåer. Som nevnt innledningsvis blir 21 området nå testet som både motstand og støtte. Hvordan kursen reagerer her kan få stor betydning for den fremtidige utviklingen. Skulle kursen falle tilbake finner vi det første støttenivået ved bruddstedet av OHS formasjonen. Skulle også dette nivået bli brutt på nedsiden, er formasjonen ute av spill og kursen nærmer seg den viktige trendlinjen.

For de med et lenger handelsperspektiv i Odfjell Drilling kan disse bevegelsene oppfattes som ren støy. Vi går derfor tilbake til å fokusere på weeklychartet og signalene som blir gitt her. Disse har en tendens til å plukke opp de større dragene og momentum skiftene som skjer over tid.

Støttenivåene i det korte bildet reflekteres også til dels i weekly chartet. Men vi ser her at at det neste solide støttenivået blir den stigende trendlinjen. Dette sammenfaller godt med området rundt bruddstedet for OHS formasjonen. Deretter blir MA 20 neste støttenivå etter fulgt av 17,9, som fremstår som det mest solide nivået. Et fall ned hit vil være på 15% og ODLs trendbilde vil være endret.

Mediankursmålet for ODL ligger på 25, med sju kjøpsanbefalinger og en holdanbefaling. Gjenspeiler disse kursmålene seg i det tekniske bildet? Vi har tidligere konkludert med at kursen kan gå 10% i løpet av kort tid, opp mot taket av kileformasjonen. Dette gir et kursmål rundt 22,5. Går vi inn i weekly chartet og ser på den store Ascending triangle formasjonen, som har bygget seg opp gjennom hele året, får vi et objektiv som fører oss opp mot ”bull hjørnet” av meglerhusenes kursmål. Formasjonen gir oss et objektiv på hele 35%. Vi får da et potensielt target på 28,5. Dette er naturligvis et mer langsiktig kursmål og det forutsetter at vi nå klarer å etablere oss over 21 området.

Weekly chart av ODL. MACD, RSI og ADX i Oscillatoren

For å kunne påpeke den eventuelle nedsiden som ligger inne i det tekniske bilde, står den stigende kile formasjonen helt sentralt. Til tross for dette bør kursen ha enda en berøring av taket i formasjonen. Dette vil gi økt troverdighet og et mer berettiget objektiv. Skulle vi få draget opp mot taket og kursen viser seg å snu, blir det utløst et objektiv på 30%. For at dette skal bli en realitet er det flere faktorer som skal gå på en smell. Objektivet fører oss ned mot 14 tallet, hvor det befinner seg et sterkt støttenivå fra tidligere i år.

Om vi ser på momentumet i aksjen, er det en god del å påpeke. ADX indikatorene har nå en verdi på 37, noe som tyder på at aksjen ikke er inne i noen sterk trend, rent volum messig. Volumet har vært fallende over en lenger periode. Dette reflekteres også i RSI. Det er to måter man kan se på den nåværende RSI verdien. Man kan si at med en verdi på 64 er det ingen klare indikasjoner å hente. Eller så ser man på utviklingen i RSI diagrammet, hvor vi finner et sterkt og faretruende signal.

For hver nye topp som har blitt satt i aksjekursen, har det blitt dannet en lavere topp i RSI diagrammet. RSI verdien divergerer kraftig mot trenden, noe som kan indikere at trenden nå er i ferd med å snu. Det er flere måter man kan forholde seg til dette. Der i blant kan man velge å selge når den negative divergensen bekreftes, eller indikeres ved at den stigende trenden blir brutt. På den andre siden kan hele situasjonen avverges ved at RSI verdien begynner å stige mer markant igjen. Dette kan indikeres ved at den synkende trendlinjen i RSI diagrammet blir brutt på oppsiden. Det kan se ut til at det blir tilfellet, men det er for tidlig å si noe om dette enda.

I tillegg til dette kan det også se ut som at det i løpet av de neste ukene vil komme et brudd opp i MACD indikatoren. Dette vil gi et kjøpssignal som har vist seg å gi god gevinst tidligere i ODL. Men her er det viktig å vente bruddet og ikke ta for gitt at det vil komme. Selv tipper jeg at et slikt brudd vil sammenfalle med en etablering over 21 nivået og at vi da vil se et typisk ”Breakout chart”.


Sammenligner vi ODL opp mot oljeprisen og energisektoren på Oslo Børs, ser vi hvor sterk utviklingen til ODL har vært de siste 6 månedene. Med en oljepris og energisektor som har falt 13,6% og 10,4% har ODL prestert en stigning på hele 28%. Dette viser den sterke posisjonen ODL har i markedet. Svingningene mellom oljeprisen og ODL går i stor grad i takt, men pga en sterk news flow har ODL klart å etablere seg på høyere nivåer.

Uten å kunne si for mye om selskapets fundamentale utsikter, er det ingen tvil om at Odfjell Drilling går en spennende fremtid i møte. Med en antatt økt etterspørsel på 60% frem mot 2020 for harsh environment og ultra-deepwater rigger, skal det bli spennende å se hvordan kursen utvikler seg. Tidligere i sommer fortalte Simen Lieungh, CEO i ODL at de var utsolgt til midten av 2019 og de ville kunne begynne å ansette folk igjen i løpet av neste år. Det var her snakk om 300-400 ansettelser globalt, blant annet til kontraktene på Johan Sverdrup og Clair Ridge.

Alt i alt er Odfjell Drilling et teknisk spennende case ved dagens nivåer. Området kursen befinner seg i nå vil absolutt være med på å bestemme hvor vi ser ODL i løpet av den nærmeste fremtiden. Et kortsiktig target på 10% opp mot taket av den stigende kile formasjonen kan også bli inngangen til et større fall i aksjen. Samtidig har man den store Ascending triangle formasjonen, som gir oss et objektiv på hele 35%. Dette fører oss opp mot mediankursmålet og enda litt til. Skulle aksjen vise seg å bare falle fra dagens nivåer finner vi flere støttenivåer av ulik styrke, like under fredagens sluttnotering. For de med et lenger handelsperspektiv ville jeg anbefalt å legge ekstra vekt på den stigende trendlinjen og MA 20 i weekly chartet. Får vi etablerte brudd på nedsiden av disse, skal vi ikke se bort i fra at det åpnes opp for større fall i aksjen.

Disclaimer: Analysen over gir ingen garanti for gevinst og skal ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Analysen er mitt syn på hvor man kan forvente å se kursbevegelsene i fremtiden. Formålet er å orientere om interessante nivåer i selskapet, som kan hjelpe andre å ta egne investeringsbeslutninger.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer