Gå til hovedinnhold

Teknisk analyse av Kitron – Vil trenden fortsette?

Med siste notering 6,89 har Kitron steget 330% siden 2015. Her gikk Kitron inn i en solid stigende trendkanal. Kursen har reagert opp og ned ved møte av gulvet og taket av kanalen i 2 år. Tidligere i april møtte kursen igjen gulvet av trendkanalen og har nå reagert positivt ved møte av denne. Onsdag denne uken leverte Kitron sine resultater fra første kvartal og CEO Lars Peter Nilsson kommenterte resultatet, som usedvanlig sterkt.

Daily chart av Kitron. MACD i oscillatoren.

Det som gjør Kitron attraktiv på disse nivåene er hovedsakelig hvordan kursbildet har reagert innenfor den langvarige stigende trenden. Med de siste bevegelsene og den positive reaksjonen opp fra trendgulvet, er det mye som ligger til rette for at Kitron vil bevege seg opp mot trendtaket. Dette vil være en stigning på rundt 15% fra fredagens sluttnotering, 6,89kr.

Men til tross for et ekstremt sterkt trendbildet, fikk aksjen et brått fall på 18% i perioden mars-april. Trendbildet til Kitron har vært preget av drag opp mot taket av kanalen, for så en periode med konsolidering bort mot trendgulvet. Dette har dog ikke vært tilfellet denne gangen. Vi så nå at kursen falt rett ned til gulvet etter møte med taket av trendkanelen.

Fallet førte til at kursen brøt 100 dagers glidendegjennomsnitt (svart linje) på nedsiden, for første gang siden 2015. MA20 (blå linje) brøt gjennom både EMA50 (rød linje) og 100 dagers glidendegjennomsnitt. I seg selv er dette negative indikasjoner som kan åpne opp for at vi nå vil se endringer i trendbildet, om disse ikke bedrer seg. Helst skal vi se MA20 over begge disse glidende gjennomsnittene, for at en sunn stigende trend er indikert. Imidlertid sørget den positive reaksjonen opp fra gulvet, for at kursen nå befinner seg over alle de glidende gjennomsnittene. Disse kan derfor brukes som støttenivåer, noe de alle har gjort en god jobb med i hver sine tidsperspektiver.

Aksjen finner først støtte ved gulvet av trendkanelen. Enn så lenge sammenfaller dette godt med det solide støtteområde 6,3. Dette området har tidligere vært motstand, for så å bli brutt og deretter blitt bekreftet, som støttenivå ved flere anledninger. Dette øker troverdigheten til området signifikant. Skulle vi få brudd på nedsiden av disse nivåene, åpnes det opp for et større fall i Kitron, på middels til lang sikt. Den stigende trenden som har vart i over 2 år, vil da være brutt. Vi skal da ikke se bort i fra at vi ser kursen nede på 5,3, hvor neste solide støtte befinner seg. Dette vill være et fall på 22% fra fredagens sluttnotering. Er man da en langsiktig investor som har troen på Kitrons fundamentale utsikter, vil dette være en kjempe mulighet for å plukke selskapet på billigsalg.

Kursen befinner seg nå i et område med en del motstand og for at vi skal kunne se kursen opp mot 8kr innen relativ kort tid, må denne brytes. Dette skal vi ikke se bort i fra, blant annet pga objektivet vi får fra den doble bunnformasjonen, nede ved trendgulvet. Når kursen reagerte opp fra gulvet ble det utløst et objektiv på ca 5,6%. Dette gir et kortsiktig kursmål rundt 7,12, altså over motstanden ved 7 nivået. Får vi dette bruddet, har ikke aksjen motstand før området rundt 8kr, hvor også taket av kanalen befinner seg. Gjentar historien seg, så vil kursen reagere negativt ved disse områdene. Men man kan heller ikke utelukke at kanalen på et tidspunkt vil bli brutt og kursen etablerer seg over denne. Dette vil være et sterkt kjøpssignal og vil vise en tydelig endring i stigningstakten.

Weekly chart av Kitron. Stoch RSI i Oscillatoren.

På kort sikt viser momentum indikatorern MACD at aksjen har et positivt momentum. Fallet vi så i perioden mars-april gikk heller ikke under radaren for denne indikatoren. MACD signalet havnet helt nede på -0,2 for første gang på en femårs periode. Her fikk vi ett nytt bullish kjøpssignal, som sammenfalt godt med kursens møte med gulvet av kanalen. Ser vi på Kitron i et litt lenger tidsperspektiv, kan indikatoren Stoch RSI benyttes for å time eventuelle innganger i selskapet. Denne viser at aksjen er oversolgt med en verdi på ca 14. Krysser hoved linjen (blå) signal linjen (rød) vil det bli gitt et kjøpssignal og det ser ikke ut til at dette trenger å være så langt unna.

Alt i alt er Kitron inne i en solid stigende trend, hvor mye ligger til rette for at denne kan fortsette. Områdene man nå skal holde et øye med er rundt 7 på oppsiden og 6,3 på nedsiden. Disse kan gi tydelige indikasjoner på hvor vi vil se Kitron på mellom lang sikt.

Disclaimer: Analysen over gir ingen garanti for gevinst og skal ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Analysen er mitt syn på hvor man kan forvente å se kursbevegelsene i fremtiden. Formålet er å orientere om interessante nivåer i selskapet, som kan hjelpe andre å ta egne investeringsbeslutninger.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer