Er det tid for et oppsving i LPG?

I et aksjemarked hvor flere selskaper stadig stiger til nye høyder, kan det være utfordrende å finne aksjer man ønsker å plassere pengene sine i. I denne analysen skal du få lese om det tekniske bildet i tre sentrale LPG selskaper. BW LPG, Avance Gas og Dorian LPG er alle attraktive ved dagens nivåer. Vi skal her se på faktorene som kan løfte disse selskapene, både på kort og lang sikt.

BW LPG

Daily chart.

BW LPG er et svært attraktivt case ved dagens nivåer grunnet den store Ascending triangle formasjonen, som har bygget seg opp over en 5 måneders periode. Kursen befinner seg ved toppen av denne formasjonen og i et område med mye motstand. Dette motstandsområdet har blitt testet flere ganger uten at kursen har klart å brutt opp. Dette har vært med på å bygge momentum, noe som kan føre til en kraftig reaksjon når/om bruddet eventuelt kommer.

Ascending triangle formasjonen gir oss et objektiv på ca 30%. Skulle dette bli tatt ut, vil kursen befinne seg rundt toppnoteringen for året, 46,88. Skulle det vise seg at kursen nok en gang ikke klarer å etablere seg over motstnadsnivået 36,90, kan vi forvente et fall ned til trendlinjen. Her finner vi også de glidende gjennomsnittene, noe som kan gi en økt støtteeffekt. Etablerer kursen seg under den stigende trendlinjen, vil formasjonen være ute av spill. Vi kan da ikke utelukke et fall ned til 30 i første omgang.

Med siste notering 36,46 befinner kursen seg over alle de glidende gjennomsnittene. Dette i seg selv er positivt og tydeliggjør sentimentet i aksjen. MA 20 og EMA 50 har også brutt opp gjennom 100 dagers glidende gjennomsnitt, som er et svært positivt signal. Dette bekrefter og reflekterer den trendvendingen aksjen kan stå ovenfor. Forrige gang vi fikk et slikt signal var i fjor høst og ble etterfulgt av en stigning på 70%, før aksjen korrigerte. Om dette blir tilfellet i år er umulig å si, men skulle kursen bryte motstandsområdet den nå står ovenfor, kan mye ligge til rette for en fin høst og vinter.

Weekly chart.

Som nevnt innledningsvis har det gjennom en lenger periode bygget seg opp momentum i aksjen. Dette ser vi også i de to momentum indikatorene MACD og RSI. MACD indikatoren viser hvordan aksjen har hentet momentum ved møte av trendgulvet, for så å få et rykk opp mot motstandsområdet. MACD ligger nå like under signallinjen og et brudd opp gjennom motstand, ville nok også resultert i brudd på singallinjen og økende momentum. RSI indikatoren bekrefter også det tekniske bildet med høyere bunner og en positiv undertone. Trekker man en trendlinje blant toppene i RSI diagrammet får vi et nivå som kan være verdt å følge med på. Brudd opp gjennom dette vil indikere en økning i stigningstakten.

Som vi ser på weekly chartet ovenfor er MACD indikatoren positiv i et større tidsaspekt. Dette kan være med på å underbygge at tidspunktet for å gå inn i BW LPG nærmer seg. I det store bildet befinner kursen seg fortsatt inne i en større fallende trend. Men skulle objektivet på 30% nå bli tatt ut, skal det bli interessant å følge caset videre.

Det er altså motstanden rundt 36,90 man skal holde et ekstra godt øye med i tiden fremover. Brudd på dette kan resultere i en solid stigning utover høsten og vinteren. På nedsiden er det den stigende trendlinjen som står sentralt. Vi ønsker ikke at kursen etablerer seg under denne, da dette kan medføre ytterligere fall.

Avance Gas

Avance Gas har nylig brutt ut av en fallende trend og begynte å etablere seg utenfor denne. Kursen har over tid etablert solide støtte og motstandsnivåer, som kan gi oss tydelige indikasjoner på hvilken retning kursen vil ta. Siden slutten av sommeren har Avance konsolidert innenfor en rektangelformasjon mellom 20,50 og 23,16. Etter fredagens sluttnotering 22,8 ligger kursen like under motstanden ved 23,16.

Daily chart. Oransje linje indikerer MA 100. Grønn linje indikerer MA 20. Rød linje indikerer EMA 50.

Rektangelformasjonen har et objektiv på ca. 12%. Bryter kursen opp gjennom 23,16 kan vi derfor forvente å se kursen opp mot 25,30 innen kort tid. Aksjen finner støtte rundt 22 nivået, hvor kursen tidligere har snudd ved møte av de glidende gjennomsnittene. Disse reflekterer også trendvendingen i aksjen. Det kan se ut til at MA 20 og EMA 50 vil bryte opp gjennom 100 dagers glidende gjennomsnitt innen relativt kort tid. Vi vil da få det samme kjøpssignalet som er gitt i BW LPG.

Viser det seg at kursen bryter gjennom de glidende gjennomsnittene på nedsiden, er neste støttenivå ved gulvet av formasjonen, 20,50. Et fall ned hit ville gitt kursen en mulighet til å bekrefte trendvendingen som er på gang. Man kunne da fått mulighet til å ta posisjoner med god risk/reward. Ytterligere fall ned gjennom gulvet i formasjonen vil utløse et potensielt fall på 12%, ned til 18 nivået.

Daily chart. Oransje linje indikerer MA 100. Grønn linje indikerer MA 20. Rød linje indikerer EMA 50.

Momentum situasjonen i Avance er ikke like attraktiv som i BW LPG, men ved brudd og etablering over motstandsområdet kan dette endre seg. MACD ligger over signallinjen, som i seg selv er positivt, men det kan se ut til at de muligens kommer et brudd ned. RSI har en verdi på 57, noe som ikke gir oss noen gode indikasjoner. Til tross for dette er det en underliggende positiv tone i RSI diagrammet og fortsatt potensiale for en øking i stigningstakten.

Taket av rektangelformasjonen er altså nivået man skal følge med fremover. Brudd opp gjennom taket vil utløse et kjøpssignal med 12% i objektiv. Husk at et fall ned til gulvet av formasjonen kan heller sees på som en mulighet enn noe negativt. Det er ytterligere fall gjennom dette støttenivå som utløser salgssignal i aksjen.

Dorian LPG (Notert i USA)

Daily chart. Oransje linje indikerer MA 100. Grønn linje indikerer MA 20. Rød linje indikerer EMA 50.

På lik linje med Avance Gas har Dorian LPG nå brutt ut av en fallende trendkanal. Kursen har klart å etablere seg utenfor denne, med en retest av bruddet. En stigende trend er så vidt etablert og kursen har tydelige støtte og motstandsnivåer å forholde seg til.

Kursen ligger nå rett under motstandsområdet 8. Dette er nivået som vil utløse et eventuelt kjøpssignal i tiden fremover. Aksjen har solid støtte rundt 7. Her sammenfaller både den horisontale støttelinjen, samt den på begynte stigende trenden. Det har også gått store volumer ved disse nivåene, som gir økt troverdighet til støtteområdet. Skulle det dog ikke holde kan vi forvente et fall på 10%, ned til 6,4 området.

Kursen har også i Dorian LPG brutt de glidende gjennomsnittene på oppsiden. Men som i Avance har det ikke blitt etablert noen kjøpssignaler i form av et ”Golden Cross”. Dette vil være en god bekreftelse på at en sunn, stigende trend er underveis.

Weekly chart med positivt brudd opp i MACD og RSI.

Momentumet er en av de mest attraktive faktorene i Dorian LPG, slik situasjonen er nå.
MACD har brutt opp gjennom signallinjen både i daily- og weekly chartet. Når disse to signalene sammenfaller i de ulike tidsperspektivene har kursen en tendens til å øke stigningstakten. Dette var også tilfellet på samme tid i fjor. RSI indikatoren byr også på et spennende signal. RSI verdien på weekly chartet har også etablert seg utenfor en fallende trend. Dette er enda et signal som kan være med på å bekrefte at den fallende trenden er over.

Mønsteret er det samme som i BW LPG og Avance Gas. Hold et øye med motstandsområde kursen nå står ovenfor. Dette er nivået som kan gi den tydeligste indikasjonen på hvor vi vil se kursen i løpet av kort tid. På nedsiden er det 7 området som står sentralt, om kursen nå skulle falle tilbake.

Selskapene satt opp mot hverandre

Oransje linje – Avance Gas. Hvit linje – BW LPG. Blå linje – Dorian LPG

Sammenligner vi utviklingen til de tre selskapene ser vi at de historisk korrelerer veldig bra. BW LPG har den siste tiden hatt en betydelig sterkere utvikling enn de to andre selskapene. Trendmessig har også BW LPG kommet lenger i fasen på å etablere seg utenfor den fallende trenden. Dette kan også benyttes og sees på som en mulighet for å ta posisjoner i Avance Gas og Dorian LPG.

Generelt om sektoren og forventninger

Det er naturligvis andre og mer fundamentale faktorer som også er med å påvirker utviklingen i selskapene. Sektoren generelt drar nå god nytte av stigende skiferolje produksjon i USA. Det blir altså mer LPG som skal fraktes. Det er også forventet en betydelige vekst av import i Kina på 10% per år gjennom 2018 og 2019. Kina representerer med dette det største vekstmarkedet for LPG import. Midtøsten kan ikke stå for all denne eksporten og det er derfor forventet at USA kommer til å stå for store deler av importvolumet. Ser man dette i sammenheng med en minimal flåtevekst kan man forvente et oppsving i ratene fremover. Flere meglerhus har vært ute å dempet forventningene til Q3 rapportene som nå skal fremlegges. Det blir derfor interessant å se hvordan markedet reagerer på disse resultatene.

Konklusjon

Alt i alt byr LPG sektoren nå på muligheter både på kort og lang sikt. Alle de tre selskapene befinner seg like under viktige motstandsnivåer, som ved brudd gjennom vil utløse kjøpssignaler. De har alle gode støttenivåer som ved tilbakefall kan bli attraktive inngangsnivåer.

Disclaimer: Analysen over gir ingen garanti for gevinst og skal ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Analysen er mitt syn på hvor man kan forvente å se kursbevegelsene i fremtiden. Formålet er å orientere om interessante nivåer i selskapet, som kan hjelpe andre å ta egne investeringsbeslutninger.

 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer