Gå til hovedinnhold

TaktiskInside – Oslo Børs Small Cap ukerapport

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

For kun 249,- per måned får du tilgang til flere slike rapporter, sentiment og andre tekniske analyser. Registrer på www.taktiskinside.com for en 30 dagers prøve. Det er ikke nødvendig å registrere et kort for å få denne prøven.

OSLO BØRS SMALL CAP – UKERAPPORT

Rapporten går gjennom 54 små  og mellomstore selskaper som har et minimum av volum. Volum er viktig siden aksjer med periodevis tynne volumer er meget avhengig av nyheter, aksjeflyt og siden teknisk aksjeanalyse er helt avhengig av volum for gi noen mening så kan det være bra/svake charts som jeg ikke kommenterer.

De sterkeste trendene

 • De sterkeste selskapene er de som samtidig ligger over hhv. 20 / 50 / 200 dagers glidende snitt.
 • Volumet kan likevel være for lavt til at selskapene kommer i betraktning.
 • Vi ser av listen at 3 av 13 trender idag er lakseselskaper.
 • Det var størst volumøkning i Akastor og Golden Ocean på onsdag.

De svakeste trendene

 • De svakeste trendene er de selskapene som ligger under 20 / 50 og 200 dagers snitt.
 • Det betyr i klartekst at snittet av investorene de siste 20 / 50 og 200 dager har tapt penger i aksjen.
 • I slike aksjer er investorpsykologien svak og de trender ned.
 • Det er alltid forbundet med høy risiko å forsøke å time kjøp i slike aksjer fordi investorpsykologien og trenden er imot deg.
 • Det er flere på vei ut enn inn,  en rekyl kan raskt løpe ut av momentum og du blir stuck.
 • I kategorien svake aksjer kan det også finnes selskaper som er på vei opp, i rekyl og det er viktig å se om de begynner å ta ut 20 og 50 dagers glidende snitt.
 • Norske Skog og Norway Royal Salmon har f.eks.  hentet seg bra inn i det siste.

Selskaper med momentum

De selskapene som har hatt høyest med momentum de siste to ukene er:

En rekke av disse selskapene finner vi også langt oppe på den positive trendlisten over.

Selskapskommentarer

REC SILICON

 • REC mister momentum samtidig som den har hatt 2 forsøk på bryte opp, begge på tiltakende volum, men har blitt solgt ned.
 • Dette er ikke bullish og skulle kursen falle under 0,98/0,95 etableres det sterke salgssignaler i trenden.
 • Er ikke helt komfortabel med at REC blir solgt ned slik den nå ser ut teknisk.

KOMMENTAR FRA 15 AUGUST

 • REC SILICON har gjennom hele 2017 trendet ned.
 • Sektoren har de siste uker vært meget sterk, men dette har ikke påvirket REC positivt.
 • Vi får se om den siste høyere bunnen og flaggformasjonen kan snu det tekniske på kort sikt slik at oppsiden kan øke.
 • Det finnes mye overliggende motstand som vil måtte bli tatt ut.
 • Brudd over 1,08 kan skape positivt momentum samtidig som et fall under 0,98 kan gi økt momentum på nedsiden.
 • Siden kursen befinner seg i en entydig nedtrend er det vanskelig å være mer konkret inntil det tekniske viser seg fra en mer positiv side.

KOMMENTAR FRA 9 AUGUST

 • REC trender ned og chartet ser ikke bra ut per dato
 • Det er ikke noe galt med sektoren her representert ved Guggenheim Solar ETF.
 • Sektoren har hatt et meget sterkt løft, og det betyr nok at det er det fundamentale i REC som er hovedproblemet.
 • Jeg har tidligere nevnt at det er mange investorer som sitter fanget inne i aksjen, hvilket bekreftes av de lavere toppene.
 • Når ikke den sterke sektoren og nye all-time-high nivåer på Oslo Børs klarer å trigge en oppgang i REC er det bare å avvente aksjen.

XXL

 • Entydig nedtrend og det er foreløpig intet i det tekniske som indikerer at den skal avsluttes.
 • Vi ser av chartet under at retail i USA har også trendet negativt i 2017.
 • Det er E-commerce (Amazon) som har vært temaet i inneværende år.
 • Nedtrenden i amerikanske retailers er også entydig, men sektoren er kraftig oversolgt og det er duket for en rekyl.
 • Om en rekyl i de amerikanske vil smitte over på XXL er jeg imidlertid usikker  på.
 • Vanligvis skal man ikke trade slike aksjer som trender konsekvent ned da det er høy risiko på rekylene.

FUNCOM

 • Funcom har forlenget konsolideringen, og det er både positivt og negativt.
 • Negativt fordi volumet har vært relativt høyt på de 21 konsolideringsdagene.
 • Det har helt sikkert vært en utskiftning av aksjonærer, men det sitter helt klart mange investorer som nå venter på at det neste løftet skal begynne slik at de enten får igjen eller får gevinst på investeringen.
 • Det øker risken på kort sikt. og det er fortsatt viktig at Funcom tar ut 3-nivået slik at den forrige toppen blir tatt ut.
 • Avventer nye signaler!

KOMMENTAR FRA 15 AUGUST

 • Lite som har endret seg siden kommentaren fra 9 august.
 • Slike flaggformasjoner som kommer i etterkant av et sterkt løft og som foregår i ordnede former har en tendens til å trigge en ny oppgang.
 • Vi ser at det er kjøpere som kommer inn rett i underkant av 2,80, og slik akumulering er positivt.
 • Funcom er en casino aksje som blir trigget av momentum, og et nytt løft forbi 3-3,10 vil kunne skape tilstrekkelig momentum slik at de forrige toppene blir tatt ut.
 • Bare være på sidelinjen inntil momentumet viser vei!

KOMMENTAR FRA 9 AUGUST

 • Kursen konsoliderer etter løftet opp fra 2,40 til 3,25.
 • Konsolideringen er foreløpig normal, men den virker litt tung å dra igang.
 • Det må trolig tilkomme noe fundamentalt som drar igang casino-karusellen igjen.
 • Funcom er en momentum aksje, og det har sittet mange investorer feil i aksjen etter de ble låst inn på den sterke oppgangen som feilet.
 • Volumet på denne var meget høyt og det har preget aksjen siden. Det at kursen konsoliderer kontrollert er positivt.
 • En ny oppgang forbi 3-3,10 vil gi nye kjøpssignaler og trigge momentum!

NEL

 • Brutt ut og ned fra den positive kortsiktige trendbevegelsen.
 • Ingen dramatikk, men siden volumene har holdt seg så er det en del investorer som er posisjonert for videre oppgang.
 • Momentumet er blitt redusert, og det er viktig at kursen innen kort tid begynner å dra seg opp igjen.
 • Avventer momentum!

KOMMENTAR FRA 15 AUGUST

 • Fikk en oppgang nesten opp mot 2,90, men den kom ned på fredag.
 • Den trender fortsatt positivt, men den nærmer seg historiske nivåer som den tidligere ikke har klart å bryte gjennom.
 • Ser fortsatt bra ut trendmessig.
 • Inntil den faller under fredagens/og mandagens bunn kan investorer som sitter posisjonert beholde aksjen.
 • For nye investorer kan den historiske motstanden gi for dårlig risk/reward.

KOMMENTAR FRA 9 AUGUST

 • NEL befinner seg i en fin trendbevegelse!
 • Volumet er ok, men det har imidlertid avtatt de to siste ukene og skulle helst sett at det tok seg mer opp.
 • Siden volumet har vist en avtakende tendens samtidig som kursen nærmer seg motstanden omkring 2,90-3 nivået fra februar/mars kan dette være et nivå hvor den vil bli stoppet på kort sikt.
 • Kursen har siden begynnelsen av juni løftet seg fra 1,70 til 2,80, og det venter også motstand fra flere historiske topper omkring dagens nivåer er jeg usikker på om nye investorer skal kjøpe den.
 • NEL ligger i teknisk kjøp, og det ser ut som den skal til 2,90/3.

NORDIC NANOVECTOR

 • Ny negativ lavere topp og kommer ned fra test av 200 dagers glidende motstand.
 • Chartet ser ikke bra ut!
 • Volumet tiltok på gårsdagens sesjon og sluttet ned mot laveste.
 • Uke-chartet indikerer lavere kurser.

KOMMENTAR FRA 15 AUGUST

 • Lite som har endret seg siden 9 august.
 • Det tekniske bildet ser mer eller mindre helt likt ut.
 • Kursen ble stoppet av 200 dagers glidende trend, og den tester nå ut 50 dagers trendstøtte.

KOMMENTAR FRA 9 AUGUST

 • Oppgangen i Nordic Nanovector er mer korreksjonsbetont enn starten på en ny oppgang.
 • Kursen har i 2017 ligget i en mellomlangsiktig nedtrend.
 • Det er en rekke lavere topper og vi ser at det venter betydelig med overliggende motstand.
 • Den klarte å ta ut 50 dagers trend, hvilket er positivt.
 • Foreløpig er den blitt stoppet av 200 dagers trend, og kombinert med at det venter kraftig motstand opp mot 95 så betrakter jeg oppsiden til å være begrenset på kort sikt.

QUESTERRE ENERGY

 • Momentumet kom kraftig tilbake.
 • Vi får se om momentumet også denne gangen forsvinner like raskt som de foregående.
 • Slike momentumaksjer er preget av høy risiko.
 • Jeg har ingen forutsetning for å vite om momentumet fortsetter sin trend.

KOMMENTAR FRA 15 AUGUST

 • Momentumet på den helt siste oppgangen forsvant like fort som det har gjort på de foregående.
 • Det virker som at investorer ikke har fundamentale faktorer å henge oppgangen på og når mange har fått kjøpt så kommer det ikke nye kjøpere som kan bidra med nok momentum til at de første kjøperne kommer seg ut.
 • Det er en casino aksje og risikoen er dermed også deretter.

KOMMENTAR FRA 9 AUGUST

 • Questerre er i likhet med aksjer som f.eks. Funcom en casino aksje som periodevis blir løftet av et kraftig momentum.
 • Enten så trigges momentumet av en fundamental nyhet eller av momentumet i seg selv.
 • Eksempler på dette er juni og juli toppen, hvor en sterk oppgang og momentum raskt dør ut.
 • Er det ikke noe underliggende fundamentalt å henge en slik oppgang på skal man være meget kortsiktig i slike aksjer.
 • Nå er det igjen momentum tilstede i aksjen og er det ikke gode fundamentale nyheter som understøtter oppgangen så er sannsynligheten høy for at den vil følge historisk mønster og komme raskt ned igjen.

AKASTOR

 • En mulig lavere topp kan være etablert, men det er for tidlig å si om dette er ett ledd i den inneværende konsolideringen.
 • Volumet er relativt lavt, men det er volum på enkelte dager.
 • Et brudd over 15,50/16 vil etablere nye kjøpssignaler og en test av januar toppen omkring 17-17,50 nivået.
 • Selv om den konsoliderer så ligger den i en opptrend så følg 15,50-nivået!
 • Er et kjøp hvis den tar ut 15,50/15,70 på et tiltakende volum.

KOMMENTAR FRA 15 AUGUST

 • Lite med teknisk endring siden 9 august.
 • Konsoliderer fortsatt stillingen og volumet må hente seg opp.
 • Den hadde 1 dag i forrige uke hvor volumet hentet seg opp, men fortsatt er det lavt.
 • Følger aksjen for å se om den klarer å ta ut 15,50/16.

KOMMENTAR FRA 9 AUGUST

 • Trender bra, men volumet har den siste måneden vært meget lavt.
 • Ny oppgang forbi 15,50-nivået på mer volum kan etablere nye kjøpssignaler i trenden.
 • Ser også at den handles under et mer langsiktig nivå, og bryter den forbi 16-nivået er det redusert med overliggende motstand.
 • Følg aksjen og øker volumet og den tar ut 16 er aksjen et kjøp!

ATEA

 • Jobber fortsatt med den negative hode-skulder formasjonen.
 • 3 lavere topper i det helt korte perspektivet.
 • I kortsiktig nedtrend.
 • For at Atea skal oppheve hode skulderen og signalisere økt potensiale må 104 og 200 dagers glidende trendmotstand bli tatt ut.
 • Avventer fortsatt et bedre teknisk bilde.

KOMMENTAR FRA 15 AUGUST

 • Mulig negativ hode-skulder formasjon under utarbeidelse.
 • Kortsiktig nedtrend.
 • Ingen endring i det tekniske og slik dette fremtrer synes det som oppsiden på kort sikt er redusert.
 • Avventer nye signaler.

KOMMENTAR FRA 9 AUGUST

 • Slik det tekniske nå ser ut så venter det en del overliggende motstand på forskjellige nivåer.
 • Allerede omkring dagens kurser møtes det motstand.
 • Oppgangen kan være korreksjonsbetont, og oppsiden er foreløpig opp mot 50 dagers trend motstand omkring 105-nivået.
 • Redusert med oppside på kort sikt?

AUSTEVOLL

 • Kursen har hatt en pen stigning, og har kommet opp på første motstandsnivå.
 • Neste motstand er ved forrige topp ved 85-nivået.
 • Vært sterk, men er kraftig overkjøpt og risk/reward på helt kort sikt er ikke høy nok for å ta den på dagens kurser.

AXACTOR

 • Axactor har laget en positiv flaggformasjon og det er i mange tilfeller et positivt “follow-through” signal.
 • Det som imidlertid også skaper mer usikkerhet er at volumet i det lilla området også har vært høyt og disse investorene venter på at nye investorer skal tilkomme og løfte aksjen slik at de kommer seg ut.
 • Vi ser av RSI-14 momentum at den viser tegn til å stagnere og mister slike flaggformasjoner momentum i etterkant av et sterkt løft så er det fare på ferde.
 • Faller kursen videre tilbake fra dagens nivåer øker risken og den kan falle ned mot 2,60.
 • For at dette ikke skal inntreffe må kursen innen kort tid stramme seg til og ta ut 3 -nivået.
 • Vis forsiktighet med Axactor fordi mange venter på at de neste skal kjøpe aksjen opp! 

KOMMENTAR FRA 15 AUGUST

 • Det tilkom positive fundamentale endringer som snudde det tekniske på hodet.
 • Oppgangen kan få follow-through fordi volumet var meget høyt.
 • Det er nå tilført momentum, og siden volumet er meget høyt så tiltrekker dette seg mange momentum-investorer.
 • Det blir nå viktig å følge volumet meget tett for når dette avtar så øker også risken for at momentumet kan dø ut.
 • Ser bra ut teknisk!

KOMMENTAR FRA 9 AUGUST

 • Mye overliggende motstand.
 • Kraftig økning i volumet på bruddet ned fra flaggformasjonen i juli.
 • Bekrefter den nå en lavere topp ved 2,55 og faller under 2,40 etableres det nye salgssignaler.
 • Den siste oppgangen ser ut til å være korreksjons-betont og ikke begynnelsen på en ny oppgang.
 • Det tekniske indikerer at Axactor skal ned igjen!

B2HOLDING

 • B2 falt ikke helt ned mot 16,70/50, og har fått en ny rekyl opp mot den forrige toppen.
 • I slike sterke trender er det klassisk teknisk at man får en re-test av toppene.
 • Det er imidlertid viktig at momentumet ikke faller på en slik test.
 • Det er nå langt lavere momentum på denne toppen enn det var på den foregående, hvilket ikke er positivt.

KOMMENTAR FRA 15 AUGUST

 • Som indikert tok B2 en pustepause omkring 18 og konsoliderer kontrollert ned mot 50 dagers glidende trendstøtte.
 • Den forsøkte seg på mandagens sesjon, med å fornye momentumet på oppsiden, men møtte selgere.
 • Dette kan indikere at det er mer konsolidering igjen før trenden kan fortsette.
 • Kortsiktig kursmål på konsolideringen er ned mot 16,70/16,50 hvor 50 dagers glidende trendstøtte befinner seg.

GOLDEN OCEAN

 • Kom såvidt inn på 70-nivået, men ble stoppet av motstanden.
 • Vi ser av volumsøylene at det ble omsatt mye volum mellom 65 og den forrige toppen.
 • Volumet har understøttet den siste oppgangen, og konsolideringen omkring dagens nivåer er forberedelser for et videre løft og en test av den forrige toppen.
 • Tørrlastratene har steget videre siden forrige kommentar, og dette understøtter også sektoren.
 • Opprettholder forventningen om videre oppgang.

KOMMENTAR FRA 15 AUGUST

 • Den siste oppgangen i Golden Ocean startet på samme tid som Baltic Dry begynte sin siste oppgang.
 • Volumet har vist en kraftig tendens.
 • Selv om Golden Ocean har løftet seg mye i prosent i august kan det være mer å hente.
 • Dette fordi volumet er høyt og det er bra momentum tilstede.
 • Det siste droppet på fredag ble raskt fanget opp, hvilket indikerer at aksjen bli akumulert.
 • Risken er høyere enn gjennomsnittet, men fortsetter ratene å stramme seg til skal Golden Ocean inn på 70-nivået for en test av de forrige toppnivåene.
 • Siden den allerede har løftet seg mye er dette en kandidat for de investorer som ønsker en momentum aksje og hvor risken er over gjennomsnittet – Kjøp Golden Ocean!

GRIEG SEAFOOD

 • Har denne gangen vært for sent ute med lakseselskapene.
 • Et løft fra 58 til 76, kraftig overkjøpt og en mer akselererende utvikling kan være siste fase.
 • Den møter motstand omkring den forrige topppen og den er overkjøpt når den tar testen.
 • Avventer aksjen!

NORSKE SKOG

 • Den etterfølgende dagen etter det ble kjent at Sveas kjøpte aksjer så fikk NSG et videre kraftig løft mot 1,21, men sluttet ned mot lav.
 • Dette kan ha sørget for at mange investorer nå ligger med tap.
 • Volumet har de tre etterfølgende dagene vært høyt, men lavere.
 • De to siste dagene har volumet avtatt.
 • Det er omsatt mye aksjer og mange investorer antar jeg ligger med et snitt på 0,90-1.
 • Disse investorene venter på et enda høyere volum slik at de kan få solgt på høyere kurser.
 • Dette er nå risken i aksjen.
 • Avtar momentumet og volumet så kan dette vende seg til nedsiden på kort sikt.
 • Momentumet er et tve-egget sverd så forsiktighet kreves!

IDEX

 • Foruten noen rekyler har Idex siden midten av 2016 befunnet seg i en en nedtrend.
 • Den er nå ikke oversolgt når den tester ut støtten omkring dagens nivåer.
 • Det er viktig at dette nivået ikke brytes.
 • Et brudd kan sørge for en nedgang mot 6,4.

THIN FILM

 • Fortsatt ikke tegn på stabilisering.
 • Nedtrenden og akselerasjonen fortsetter.
 • Slike aksjer preges av høy risiko og dynamikken i trenden jobber i mot deg.
 • Avventer stabilisering og liker fortsatt ikke det tekniske bildet.

KOMMENTAR FRA 15 AUGUST

 • Dobbel-topp, etterfulgt av sidelengs konsolidering og brudd ned!
 • Det har skapt momentum på nedsiden.
 • Dette fordi mange investorer er blitt låst inne i aksjen.
 • En rekke av lavere topper i uke-chartet indikerer at det er redusert med fundamentale nyheter som investorer kan bruke for å understøtte et kjøp.
 • Det har vært flere momentum oppganger, men alle har feilet.
 • Det må tilkomme positive fundamentale nyheter som øker kurspotensialet fordi momentum alene klarer ikke å bringe inn en jevn strøm med kjøpere som er nødvendig for å etablere en opptrend. Med kun momentum får vi bare oppganger som feiler.
 • Det er meget viktig at kursen holder seg ovenfor 3-nivået.
 • Volumet viser nå en kraftig tiltakende tendens, og det kan være stopp-volumer.
 • Det betyr at aksjen kommer ned på nivåer hvor flere investorer ser verdier og ønsker å kjøpe.
 • Jeg liker ikke det langsiktige bildet, ønsker å se tegn på stabilisering og avventer et bedre teknisk bilde!

Konklusjon:

 • Det er fortsatt redusert med volum og momentum i mange av de mindre selskapene.
 • Det er periodevis med volum, og det virker som at det er mange momentum investorer som kontinuerlig leter etter og kaster seg på der hvor det kommer “litt” mer momentum enn det normale.
 • Deretter baller det seg på, kursen strammer seg til og aksjen ender opp “crowded” av investorer som venter på at momentumet skal bli enda høyere slik at “alle” skal bli tatt ut.
 • Det ender sjelden bra!
 • Har en rekke slike tilfeller i 2017, hvor mange investorer har endt opp stuck.
 • Når volumene er lave svekker kvaliteten seg på de tekniske signalene.
 • Det er noen tekniske lyspunkter blant Small-cap.
 • Det er fortsatt få “sterke kjøp” blant de 54 small-cap selskapene som følges.

Tabellen under viser bloggerens eventuelle interesse i verdipapirer som er nevnt i blogginnlegget

Verdipapir Eies av bloggeren Andre finansielle interesser Andre interesser som påvirker objektiviteten Ansvarlig for anbefalingen
Det er råd på en rekke selskaper nei nei nei

Roger Kristiansen, Teknisk- Sentimentanalytiker hos TaktiskInside.com

Denne investeringsanbefalingen spres uendret av Nordnet Bank NUF som er under tilsyn av Finanstilsynet. Investeringsanbefalingen er ikke utformet i henhold til kravene i lover og forskrifter fastsatt for å fremme investeringsanalysers uavhengighet og investeringsanbefalingen har ikke vært gjenstand for forbud mot handel i forkant av delingen. Investeringsanbefalingen er ikke en investeringsanalyse, men bør anses som markedsføring. Finansielle instrumenter kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Roger KristiansenPartner
Teknisk & sentiment analytiker

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer