bullberntsen

Oppgang i vente. Svak oppgang i USA og Asia. Norsk Hydro i fokus

Høyere aktivitet innenfor boligmarkedet, færre førstegang søkere til arbeidsledighetstrygd, samt positive signaler om ny stimulansepakke etter valget bidro til oppgang på de amerik

23

Andre bloggere

Se alle bloggere
Anders Skar Anders Skar Norgesjef Nordnet
Nordnet Nordnet Norge Nordnet Norge
Mads Johannesen Mads Johannesen Investeringsøkonom
Roger Berntsen Roger Berntsen Analytiker og aksjeekspert
Se alle bloggere