Svak utvikling i høst – flere endringer i Porteføljen

Utviklingen i Skoleduellen i høst har vært en del svakere enn vi ønsket og så for oss. Stor kursnedgang i aksjer som NRC Group og Flex LNG har bidratt til at vi de siste ukene har ligget sist i Skoleduellen, etter å ha ledet innledningsvis. Siden forrige blogginnlegg har det vært en del endringer i porteføljen vår, og forrige uke tok vi blant annet inn både Olav Thon Eiendomsselskap (OLT) og Crayon Group Holding (CRAYON). Vi solgte oss samtidig ut av Elkem (på grunn av økt usikkerhet rundt handelskrigen) og Fjordkraft. Fjordkraft har vært en av våre bedre aksjer i både Skoleduellen og Veldedighetsfondet det siste året, men vi mener nå at mye av oppsiden i aksjen er tatt ut.

Crayon er en spennende aksje på Oslo Børs. Kort fortalt driver selskapet med salg av programvare og IT-konsulenttjenester. Salg av programvare er knyttet til videreselling og distribusjon av lisenser levert av store internasjonale selskaper som Microsoft, Amazon og Adobe. IT-konsulenttjenester innebærer blant annet å hjelpe kunder ta i bruk nyere og mer avanserte teknologiske systemer, kartlegge bruk av penger på programvare, og samtidig finne måter kunden kan redusere IT kostnadene sine. Rundt børsnotering var det bred usikkerhet blant investorer om lønnsomheten i selskapet. Selskapet hadde svært ambisiøse vekstambisjoner, lave marginer, og var nylig gått inn i mange internasjonale markeder hvor de tapte penger. Derfor falt også aksjen litt i månedene etter børsnotering.

De siste årene har Crayon levert svært høy vekst (over 20% årlig omsetningsvekst), samtidig som de har forbedret marginene sine i de internasjonale markedene. Dette har bidratt til at aksjen har steget rundt 200% hittil i år. Marginene internasjonalt er fortsatt en del dårligere enn i Norden, men utviklingen i det siste har gitt investorer tro på at Crayon på sikt kan levere marginer på lik linje med Norden i flere av markedene sine. I tillegg har det vært en del oppkjøpsrykter, drevet av at en konkurrent (SoftwareOne) har kjøpt seg opp i selskapet.

Crayon omsetter i dag for over 10 milliarder årlig, og er priset til 3,5 milliarder på børs. De har tatt en ledende posisjon internasjonalt innen distribusjon av lisenser, samtidig som de bygger proprietære løsninger som hjelper kundene redusere IT-kostnadene. Vi mener nøkkelen fremover blir hvorvidt de klarer å selge mer konsulenttjenester og proprietære programvareløsninger (ikke kun Microsoft-lisenser) til en bred kundemasse internasjonalt. På den måten kan de forbedre marginene sine, og levere bedre avkastning til aksjonærene. Samtidig ser vi de også som en potensiell oppkjøpskandidat. Crayon tas også inn i Veldedighetsfondet.

Olav Thon Eiendomsselskap kommer inn i porteføljene først og fremst på bakgrunn av veldig lav prising (P/NAV på 0.48). To viktige grunner til den lave prisingen er lite likviditet i aksjen og usikkerhet rundt hva som skjer med selskapet når Olav Thon går bort. Vi mener aksjen på tross av dette er svært undervurdert. Næringseiendom og markedet for kjøpesentere har hatt en årlig vekst på 7% siden 2014, og Olav Thon har også en direkteavkastning på nesten 4%. Dette er et godt grunnlag for å skape gode aksjonærverdier fremover. Samtidig håper vi også på en reprising av selskapet dersom det skulle bli mer avklaring rundt fremtidig drift av selskapet. Økt netthandel er en annen risiko vi mener er overvurdert i selskapet, da Olav Thon i hovedsak sitter på eiendommer i såkalte “prime locations”. Vi mener disse er svært anvendbare, og at bruken av eiendommene potensielt kan tilpasses etterspørselen i sentral-Oslo.

Selv om porteføljen i Skoleduellen har hatt svak utvikling, så fortsetter Veldedighetsfondet å gå bra. Dette er blant annet drevet av utenlandske aksjer som har steget mye i høst. DHT har sammen med resten av aksjene i tankmarkedet hatt svært positiv utvikling i høst. Her har vi også fått en valutaeffekt ved at kronen har svekket seg betydelig mot dollaren i det siste (det samme gjelder for to utenlandske farmasi-aksjer). Vi i Verdi NTNU tar snart juleferie, og på tross av litt uheldig utvikling i høst, er vi positiv til nåværende portefølje og har tro på at ting vil snu over nyttår.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer