Stor interesse for Shippingaksjer

Etter flere år med heller traurig utvikling skjedde det en betydelig vending i shipping-markedet mot slutten av fjoråret. De fleste shippingrelaterte aksjer skjøt fart, og kraftig oppgang har fortsatt også i år. Hva er det som skjer?

Enkelt konsept

Shipping er på den siden en veldig enkel bransje og har vært det i flere tusen år. Man laster noe opp på en båt et sted i verden, frakter det til et annet sted og laster det av igjen. For denne jobben får båteier og den som ordner frakten betalt. Om det er etterspørsel etter flere båter enn det fins tilgjengelig stiger prisene på frakt (fraktratene) og redere setter i gang bygging av nye båter inntil balanse i markedet igjen er opprettet.

Et typisk containerskip. Bilde fra danske Maersk.
Et typisk containerskip. Bilde fra danske Maersk.

Vanskelig business

Som business er imidlertid shipping komplisert. Det fins en rekke ulike båttyper og fraktsegmenter. Man har hele skalaen fra de vanlige tørrlastbåtene som i praksis kan frakte nesten hva som helst hvor som helst, til spesialbygde skip som kun frakter last mellom spesialbygde terminaler. I den ene enden har man et velfungerende spot-marked[1], mens den andre ytterligheten tidvis omtales som «industriell shipping» og som i mest ekstreme form handler om spesialbygde skip som går på samme strekning for samme oppdragsgiver i hele sin levetid. Aksjene i de sistnevnte prises nesten mer som obligasjoner enn aksjer. Relativt trygt og kjedelig. Shippingaksjer forøvrig er svært sykliske og svingningene er meget store.

Hva driver kursene?

I shipping er det i hovedsak fokus på to begreper «NAV» og «NPV». NAV refererer til Net Asset Value, og betyr ganske enkelt salgsverdien på båtene eller «stål-verdiene». For mange av båtene, særlig de som går i spot-markedet er det et velutviklet og likvid annenhåndsmarked. Redere kjøper og selger båter til hverandre, de bestiller nybygg, og skraphandlere kjøper gamle skip til opphugging. NAV blir på mange måter et gulv for verdsettelsen av shippingaksjene/båtene. Man kan som reder alltids i verste fall «selge de til spiker».

NPV refererer til Net Present Value, eller den neddiskonterte verdien av fremtidige kontantstrømmer. Dette er det samme konseptet som for nær sagt alle selskaper eller investeringsobjekter. NPV vil svinge med endringer i rente-nivå og kapitaltilgang, men mest med forhold som påvirker inntektsstrømmene direkte. Det er her fraktratene kommer inn.

Bloggeren Richard Paulsen har skrevet to meget fyldige og gode innlegg som tar for seg henholdsvis tankmarkedet og tørrlast og beskriver dynamikken i disse markedene. Bør leses om man skal handle shippingaksjer.

Akkurat nå er det den tiltagende veksten i de utviklede økonomiene kombinert med underinvestering i nye skip som har drevet fraktratene oppover de siste måneder. Dette har (som vanlig) også ført til en eksplosjon i nye skip som bestilles fra verftene, så om en stund vil flåteveksten igjen dempe ratene. Dette er det klassiske sykliske element i shipping.

Hvor finner man informasjon?

Aksjekurser og diagrammer finner man hos oss på www.nordnet.no og de øvrige informasjonsplattformer som Wintrade og Online Trader, eller på de vanlige eksterne websiter. For bransjeinfo er nettsider som Fairplay og World Maritime News fulle av dette. Man kommer langt med å sette seg inn i dette, samt se på shippingselskapenes egne nettsider for å finne ut hvordan de strukturerer sin virksomhet. Detaljer i utviklingen av ratebildet fra dag til dag er noe vanskeligere tilgjengelig. Her holder som regel skipsmeglerne kortene tett til brystet. Det fins imidlertid daglige publiseringer av enkelte referanserater. Blant annet har Bloomberg daglig oppdatert Baltic Dry Index som er en referanseindeks for ratene i tørrlast.

Baltic Dry Index siste 5 år. Kilde Bloomberg.
Baltic Dry Index siste 5 år. Kilde Bloomberg.

Kjøpe shippingaksjer

På Oslo Børs er det et rikholdig utvalg av alle typer shippingselskaper. De tradisjonelt reneste spillene på spot-rater er Frontline i tank og Golden Ocean og Jinhui Shipping i tørrbulk. I mer industriell shipping har vi selskaper som Wilhelmsen-selskapene (f.eks. WWASA). Flere selskaper driver med gassfrakt, f.eks. Fredriksen’s Golar LNG (tidligere notert i Oslo, nå kun i USA) og den nynoterte BW LPG. I tillegg er Stolt-Nielsen og Odfjell gamle traverse i Norsk Shipping. Ellers er en del shippingselskaper vanskelig å kategorisere 100% fordi de driver med flere ulike typer business. Noe frakt på kontrakt, noe spot, noe tank, noe kjemikalietank, noe tørrbulk, noe gass etc. I tillegg har noen leiet skip i tillegg til å eie de. Bildet er blandet.

Vår Love 2 Trade kampanje som for tiden innebærer billig handel i utenlandsk noterte aksjer er imidlertid en glimrende anledning til også å se på shippingaksjer på andre børser. I Danmark er det f.eks. notert store shippingselskaper som A.P. Møller – Maersk og DS Norden. Maersk er et av Danmarks største selskaper, og som en artig kuriositet har aksjen aldri blitt splittet (det samme gjelder for Warren Buffet’s Berkshire Hathaway i USA). Skal du kjøpe Maersk (B) i dag må du derfor ut med 65.000 DKK … pr. aksje. Og det er opp fra drøyt 50.000 for noen få uker siden. Det svinger i Shipping, og akkurat nå svinger det oppover.

Også i USA er det notert mange shippingselskaper. For norske investorer er det verdt å nevne rederiet Nordic Amerikan Tankers der nordmannen Herbjørn Hansson er hovedeier, og Teekay C0rporation som i sin tid var de som kjøpte Ocean Rig. Også Fredriksens skipseiende selskap Ship Finance er notert i New York.

Det fins også gode fond tilgjengelig for eksponering i shipping. Blant annet kan man handle Guggenheim Shipping ETF om man vil ha børsindeksfond (tickeren er selvsagt SEA, og denne ETF inneholder blant annet nevnte Maersk, DS Norden og Teekay som top 10 holdings). Et norsk alternative blant tradisjonelle fond er Odin Maritime.

Maersk B - Notert i København - ukesdiagram. Kilde Infront.
Maersk B – Notert i København – ukesdiagram. Kilde Infront.
Teekay siste halvår- Notert i USA. Kilde Infront.
Teekay siste halvår- Notert i USA. Kilde Infront.

 

_________________________________

Spørsmål eller kommentarer mottas med takk. Kommenter gjerne under artikkelen, eller send meg melding på Twitter.

PS: Mine innlegg er ment å gi informasjon og innsikt, og er ikke å tolke som en direkte kjøps- eller salgsanbefaling. Posisjoner man tar i markedet må tilpasses den enkelte type investor/sparer. Les gjerne også Sparevettreglene og Investorvettreglene for mine anbefalinger på investoradferd.

For alle mine innlegg og kommentarer, følg meg på Twitter: @KarlNordnet


[1] Spot-marked betyr at det inngås kontrakter separat for hver enkelt fraktoppdrag. Typisk kan det ligge 10 supertankere fra forskjellige rederier samtidig i den Arabiske Gulf (AG) og disse konkurrerer på lik linje om en oljelast som skal til Kina. Lite båter = oppgang i fraktratene. Mye båter = krise for rederne og “kjøpers marked”.

 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer